Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas Profesoru padomes informācija

Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas Profesoru padomes  informācija.

Saskaņā ar Nolikumu par akadēmiskajiem amatiem Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijā asociētiem profesoriem un profesoriem, kuriem  2023.gadā beigsies akadēmiskajā amatā ievēlēšanas termiņš, Profesoru padomē organizē zinātniskā un pedagoģiskās kvalifikācijas vai mākslinieciskās jaunrades darba rezultātu izvērtēšanu atbilstoši Nolikumā noteiktajām prasībām asociētā profesora un profesora amata pretendentiem. Izvērtējot iesniegto dokumentāciju šī gada 21. februārī plkst. 10 notiks izvērtēšana sekojošiem asociētajiem profesoriem un profesoriem: SKATĪT ŠEIT

Dalīties ar šo ziņu