JVLMA aicina piedalīties I Mākslu pedagoģijas metodiskajā online konferencē

Konference "Redzamās un neredzamās ZĪMES mākslu pedagoģijā – mūzikā, dejā, vizuālajā un teātra mākslā" norisināsies 2021. gada 21. oktobrī.

Konferences darba plānojums atrodams šeit.

Latvijas mākslu pedagoģija ir īpaša mūsu tautas kultūras vērtību sinerģija, kultūras mantojuma daļa, ko nododam saviem skolēniem kā laikmeta liecību no pagātnes šodienai. Savukārt skolēni mudina radoši mainīties un ienes jaunā laikmeta liecības mūsdienu pedagoģiskajā realitātē.

Tās visas ir laikmeta ZĪMES. ZĪMES, ko esam saņēmuši kā zināšanas no mūsu skolotājiem. ZĪMES, ko lasām mākslas darbos. ZĪMES, kuras dzirdam kā dvēseles aicinājumu turpināt apgūt un mācīt lasīt ZĪMES," konferences tēmu skaidro JVLMA Mākslu pedagoģijas nodaļas vadītāja Dr. paed., docente Liene Batņa.  

Metodiskā konferences mērķis - skatīt mākslu pedagoģijas teorētiski zinātnisko atziņu  sinerģiju aktuālā, radošā pedagoģiskā procesā, meklējot ZĪMES un atsedzot tās, mākslu pedagoģiju daudzveidīgā praktiskā darbībā. 

Metodiskās online konferences tematiskais loks: zinātniskajā pētniecībā balstīti labās prakses ZĪMES praktiskai pedagoģiskajai darbībai mākslu nozarē - mūzikā, dejā, mākslā un teātra mākslā akcentējot docētājs ↔ students (topošais skolotājs) ↔ skolēns mijiedarbības procesu.   

Konferencē uzstāsies vadošie Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas, Latvijas Mākslas akadēmijas un Latvijas Kultūras akadēmijas metodiķi un mākslinieki:

  • Mūzikas pedagoģija

Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas docētāji: Elīna Lūse, Ginta Pētersone, Irēna Nelsone, Ilze Vilde, JVLMA maģistrants 49. vidusskolas mūzikas skolotājs Reinis Maurītis, Rīgas Angļu ģimnāzijas mūzikas skolotājs Mārtiņš Kalējs

  • Dejas pedagoģija

Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas docētāji: Sandra Vītola, Gunta Bāliņa, Guna Ezermale, Una Rēķe, Ginta Pētersone

  • Vizuālās mākslas pedagoģija

Latvijas Mākslas akadēmijas docētāji: Kristaps Zariņš, Austra Avotiņa, Kristīne Rubene, Ilze Vītola

  • Teātra mākslas pedagoģija

Latvijas Kultūras akadēmijas docētāji: Elmārs Seņkovs, Anita Sproģe, Kārlis Krūmiņš, Rita Lūriņa, Zane Daudziņa 

Aicināti visi mākslu pedagoģijas interesenti, skolotāji un studenti.

Dalībnieki saņems apliecību par dalību metodiskajā online konferencē. 

Pieteikties metodiskajai konferencei aicinām šeit līdz 2021. gada 15. oktobrim.  


Konference tiek organizēta ESF projektu ietvaros “Labas pārvaldības nodrošināšana Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijā” (8.2.3.0/18/A/013) un “Mūzikas, mākslas, dejas un kultūras studiju skolotāju studiju programmu jaunveide” (8.2.1.0/18/I/001)


Konferences atklāšana:


Konferences noslēgums:

Dalīties ar šo ziņu