JVLMA darbība līdz 9. novembrim

Tā kā no 2020. gada 20. oktobra nav novērots ar Covid-19 inficēto personu skaita pieaugums JVLMA, līdz 9. novembrim individuālās nodarbības atļauts organizēt klātienē, telpā atrodoties ne vairāk kā četriem cilvēkiem (studējošajam, pedagogam un koncertmeistaram/-iem).

*Sakarā ar šodien, 6. oktobrī, pieņemto Ministru kabineta lēmumu no 9. novembra izsludināt ārkārtējo situāciju, akadēmijas vadība aktīvi komunicē ar Kultūras ministrijas pārstāvjiem, lai noteiktu JVLMA darbības izmaiņas, kas stāsies spēkā ar 10. novembri.

Līdz 9. novembrim tiek noteiktas šādas izmaiņas JVLMA darbībā: 

  • Individuālās kontaktstundas drīkst organizēt klātienē, vienlaikus telpā uzturoties ne vairāk par 4 personām (studējošais, docētājs, koncertmeistars/-i). 

*Ja docētāja, koncertmeistara vai studējošā veselības stāvoklis liedz darbu veikt klātienē vai vēlas piesardzības nolūkos darbu organizēt attālināti, ar nodaļas vadītāja apstiprinājumu individuālās kontaktstundas var organizēt pilnīgi vai daļēji attālinātā darba formā.

  • Telpas, kurās plānots vadīt nodarbības, obligāti iepriekš jāpiesaka pie Studiju darba plānotājas Anastasijas Gridjuško.

Tā kā epidemioloģiskā situācija valstī strauji mainās, mēs esam gatavi katru dienu izvērtēt iespējamos riskus un rast attiecīgus risinājumus JVLMA turpmākās darbības plānā.

Ar detalizētām jaunās kārtības vadlīnijām aicinām iepazīties ŠEIT.

Dalīties ar šo ziņu