JVLMA darbinieki un studenti aicināti uz Dr. phil. Skaidrītes Lasmanes semināru “Akadēmiskā un saskarsmes ētika”

Trešdien, 5. jūnijā plkst. 14.10 Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijā /JVLMA/ Ērģeļu zālē notiks seminārs “Akadēmiskā un saskarsmes ētika”, kurā viesosies filozofe, Latvijas Universitātes emeritētā profesore Dr. phil. Skaidrīte Lasmane. Seminārā aicināti piedalīties JVLMA mācībspēki, vispārējais personāls un studenti.

Sarunas mērķis ir dažādu akadēmiskās ētikas aspektu apzināšana, lai izceltu nevēlamas rīcības riskus, veicinātu godīgumu, uzticību un cieņu, kā arī nodrošinātu no fiziskiem un emocionāliem aizskārumiem brīvu un drošu izglītības vidi mācībspēkiem un studentiem. Dalībniekiem būs iespējams saņemt izziņu par semināra apmeklējumu 2 stundu apjomā – tā tiks nosūtīta uz Jūsu norādīto e-pastu. Reģistrēšanās semināram šeit.

Semināru moderēs JVLMA Zinātniskā un radošā darba prorektores pienākumu izpildītāja un Ētikas komisijas vadītāja Dr. art. Diāna Zandberga.

Skaidrīte Lasmane ir filozofijas doktore, Latvijas Universitātes emeritētā profesore, Latvijas Universitātes Sociālo zinātņu fakultātes Sociālo un politisko pētījumu institūta vadošā pētniece. Veikti pētījumi filozofijā, filozofiskajā kultūrā, literatūrfilozofijā un ētikā. Docējusi studiju kursus ētikā, komunikācijas ētikā, kultūras teorijā un filozofijā, lasījusi lekcijas par akadēmisko ētiku, pētījumu metodoloģiju un citiem jautājumiem Latvijas Universitātes Vēstures un filozofijas fakultātē un Sociālo zinātņu fakultātē. Skaidrīte Lasmane ir autore daudziem nozīmīgiem pētījumiem ētikā un filozofijā, vairāku kolektīvo monogrāfiju un rakstu krājumu zinātniskā redaktore. Monogrāfiju "Rietumeiropas ētika no Sokrata līdz postmodernismam (1998), "20. gadsimta ētikas pavērsieni" (2004), "Komunikācijas ētika" (2013) autore, grāmatas "Ētika" (1993) līdzautore. Literatūrzinātnē nozīmīgi ir Skaidrītes Lasmanes raksti ar literatūrfilozofisku ievirzi par Raini, Imantu Ziedoni, Zentu Mauriņu u.c. Nodaļas "Hermeneitika" autore krājumā "'Mūsdienu literatūras teorijas" (2013, sastādītāji Ieva Kalniņa, Kārlis Vērdiņš).

 

Dalīties ar šo ziņu