JVLMA docents Kiršfelds Hamburgā sniedza meistarklases un koncertēja

No 23. līdz 25. februārim ar meistarklasēm Hamburgas Mūzikas un teātra augstskolā viesojās JVLMA docents Ēriks Kiršfelds. Paralēli meistarklasēm pasniedzējs tur arī koncertēja. 

2 jautājumi Ērikam Kiršfeldam

Kā aizritēja meistarklases? 
Pirmajā dienā bija tikšanās, diskusija, meistarklase ar kompozīcijas studentiem. Saruna galvenokārt izvērtās par un ap mūsdienīgiem mūzikas pieraksta veidiem, notācijām. Kā piemērus sniedzu latviešu komonistu dažādu periodu skaņdarbus (M. Einfelde, P. Vasks, P. Plakidis, Ē. Ešenvalds, J. Petraškēvics, L. Leimane, A. Fišere u.c.). savukārt otrajā dienā meistarklasi vadīju docenta Benjamin Sprick čella spēles studentiem. Tas bija pārsvarā darbs ar tradicionālo repertuāru (Bahs, Elgārs, Čeikovskis, Šostakovičs u.c.)

Hamburgas Mūzikas un teātra augstskolā docē arī latviešu komponiste Ruta Paidere. Vai šajā viesošanās reizē jums arī bija iespēja sadarboties?
Rutas Paideres vadītajā lekcijā ilustrēju viņas stāstījumu ar I. Zemzara, R. Paideres un J. Petraškēvica skaņdarbiem vai to fragmentiem. Lekcijā tika apskatīti visu trīs Baltijas valstu komponistu 21. gadsimta darbi (R. Mažulis, J. Janulīte, H. Tulve, M. Viļums, S. Ratniece, R. Paidere, J. Petraškēvics u.c.) un demonstrēti audio ieraksti. Publika bija atsaucīga, uzdeva jautājumus gan par mūzikas saturu, gan par Baltijas vēsturi un tagadni.

Meistarklases noritēja ar Erasmus+ atbalstu. 

Titulbildē augšpusē: Ēriks Kiršfelds, Ruta Paidere un Hamburgas students Friedemann von Eck, kurš esot kādreizējā Rīgas birģermeistara Nicolaus von Ecke (1541-1623) pēctecis.

Dalīties ar šo ziņu