JVLMA gatavojas "Eiropas Zinātnieku naktij 2020"

Ar š.g. oktobri Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmija (JVLMA) ir uzsākusi gatavošanos “Eiropas Zinātnieku nakts 2020” pasākumam. 

Pasākuma projekts, kurā JVLMA startēja kā sadarbības partneris, tika iesniegts š.g. janvārī Eiropas Savienības pētniecības un inovācijas programmas “Apvārsnis 2020” Marijas Sklodovskas-Kirī aktivitāšu (MSCA) projektu konkursā MSCA-NIGHT.

Projektam tika piešķirts virs kvalitātes sliekšņa novērtējums, tādējādi uz 50% sasniedzot vienu no svarīgākajiem Eiropas Reģionālā attīstības fonda (ERAF) finansētā projekta Nr. 1.1.1.5/18/I/001 “Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas starptautiskās sadarbības projektu attīstība pētniecībā un inovācijās” rādītāju.

JVLMA apzina iespēju aktivitātes “Eiropas Zinātnieku nakts 2020” ietvaros īstenot virtuāli, izmantojot informāciju un komunikāciju tehnoloģijas šī mērķa realizēšanai, lai samazinātu iespējamos riskus saistībā ar Covid-19 infekcijas izplatību JVLMA. 

Dalīties ar šo ziņu