JVLMA īsteno dažādas aktivitātes pētniecībā un inovācijās projekta Nr. 1.1.1.5/18/I/001 ietvaros

JVLMA turpina īstenot pētniecības aktivitātes projekta “Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas starptautiskās sadarbības projektu attīstība pētniecībā un inovācijās” (Nr. 1.1.1.5/18/I/001) ietvaros.

Patlaban tiek izstrādāti projektu pieteikumi dalībai dažādos ES pētniecības un inovācijas programmas “Apvārsnis Eiropa” projektu konkursos, fokusējoties uz bottom-up pieejas projektu konkursiem.

Notiek gatavošanās dalībām starptautiskās zinātniskās konferencēs un konferences organizēšanai JVLMA.  

Uz doto brīdi JVLMA uz 100 % ir sasniegusi vienu no svarīgākajiem Eiropas Reģionālā attīstības fonda (ERAF) finansētā projekta Nr. 1.1.1.5/18/I/001 “Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas starptautiskās sadarbības projektu attīstība pētniecībā un inovācijās” rādītāju saistībā ar virssliekšņa kvalitātes novērtējumu projektu pieteikumiem.

Dalīties ar šo ziņu