JVLMA izsludina konkursu uz studiju kursa "Multivariatīvā statistika" docētāja amatu

Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmija (turpmāk – JVLMA)
izsludina atklātu konkursu uz docētāja amata vietu studiju kursu 
"Multivariatīvā statistika" docēšanai 
(1 amata vieta uz noteiktu laiku - 12 mēneši)

JVLMA izsludina atklātu konkursu uz docētāja amata vietu studiju kursu "Multivariatīvā statistika" docēšanu ESF projekta “JVLMA akadēmiskā personāla stiprināšana jaunveidojamo pedagoģijas studiju programmu kvalitatīvai īstenošanai” Nr. 8.2.2.0/18/I/001 ietvaros. 

"Multivariatīvā statistika" - studiju kurss paredzēts doktora studiju programmas "Muzikoloģija" 4. semestra doktorantiem un tiek īstenots 2020./2021. akadēmiskā gada 2. pusgadā. Studiju kursa īstenošanai tiek tarificētas 30 kontaktstundas, kas iekļauj 14 lekcijas (2x45 min) un 1 nodarbību studiju kursa noslēdzošajam pārbaudījumam.

Galvenie pienākumi:

  • Studiju kursa apraksta sagatavošana, atbilstoši JVLMA studiju kursu izstrādes nosacījumiem;
  • Studiju kursu "Multivariatīvā statistika" docēšana; 
  • Metodisko un mācību materiālu sagatavošana, ievietošana e-studiju vidē;
  • Pārbaudījumu organizēšana, novērtēšana.

Prasības pretendentiem:

  • akreditētās doktorantūras studiju programmas pēdējo kursu students vai zinātnisko grādu pretendents (kas līdztekus studijām doktorantūrā vai promocijas darba izstrādei, veiks akadēmisko darbību JVLMA pedagoģijas studiju programmās);
  • teicamas latviešu valodas zināšanas.

Atalgojums tiek noteikts saskaņā ar stundas algas likmi 8.99 EUR par vienu stundu.  

Pieteikuma vēstuli un CV (Europass formā) līdz 2021. gada 25. janvārim sūtīt uz e-pasta adresi vai pa pastu - adrese Kr.Barona iela 1, Rīga, LV-1050, ar norādi “"Multivariatīvā statistika" docētāja atlasei”. Tālrunis uzziņām 26168477.


Pamatojoties uz Vispārīgās datu aizsardzības regulas 13. pantu, Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmija informē, ka jūsu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu konkursa norisi. Pietikuma dokumentos norādīto personas datu apstrādes pārzinis ir Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmija.

Dalīties ar šo ziņu