JVLMA izsludina konkursu uz vakantajām zinātniskā personāla amata vietām pētījumu veikšanai JVLMA Zinātniskās pētniecības centrā

Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmija izsludina konkursu uz šādām vakantajām zinātniskā personāla amata vietām pētījumu veikšanai JVLMA Zinātniskās pētniecības centrā:

Pētnieks (0,25 slodzes) – 2 vakances

Līdz 2021. gada 8. aprīlim pretendentiem jānosūta uz e-pasta adresi vai jāiesniedz pie JVLMA dienas dežurantiem (1.stāvā pie ieejas durvīm) šādi dokumenti:

  • Rektoram adresēts iesniegums par atļauju piedalīties konkursā;
  • Dokumentu kopijas, kas apliecina nepieciešamos akadēmiskos / zinātniskos grādus (pēc pieprasījuma jāuzrāda dokumentu oriģināli);

*Ja augstākā izglītība, akadēmiskais vai zinātniskais grāds iegūts ārvalstīs, jāiesniedz arī Akadēmiskās informācijas centra izsniegta izziņa par to kādam Latvijā piešķirtam grādam vai diplomam ārvalstīs iegūtais diploms atbilst.

  • Dzīves un darba gājuma apraksts (curriculum vitae – CV) Europass formātā;
  • Pārskats par pēdējo sešu gadu perioda zinātnisko darbu, tajā norādot pēdējo sešu gadu ikdienas darba saturu un apjomu, pieredzi izglītības/ studiju darbā, publikācijas, konferences, seminārus, priekšlasījumus, zinātnisko pētījumu projektu un programmu vadību vai līdzdalību to īstenošanā, eksperta darbību Latvijas Zinātnes padomes un starptautiskajos projektos un programmās un citu svarīgu informāciju pēc pretendenta ieskatiem.

*Pārskata forma atrodama JVLMA mājas lapā sadaļā Dokumenti Veidlapas / Docētāju veidlapas / 17. Pārskats par pēdējo sešu gadu perioda mākslinieciskās jaunrades, zinātnisko, pedagoģisko darbu un profesionālo pilnveidi.

**Prasības pētnieku amatu pretendentiem ir noteiktas JVLMA Nolikumā par akadēmiskajiem amatiem Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijā, ar kuru var iepazīties JVLMA mājas lapā sadaļā Dokumenti Darba procesu reglamentējošie iekšējie normatīvie akti / Nolikums par akadēmiskajiem amatiem JVLMA.Vēlēšanas uz vakantajiem Zinātniskās pētniecības centra pētnieku amatiem tiks organizētas Zinātniskās padomes sēdē 2021.gada 27.aprīlī, atbilstoši JVLMA Nolikumam par akadēmiskajiem amatiem Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijā.

Līgums ar amatos ievēlētajām personām tiks slēgts uz 6 gadiem.

JVLMA zinātniskā personāla vakantajām amata vietām tiek noteikts šāds atalgojums: 

  • Pētnieks (ar doktora grādu) - no 994,16 līdz 1404,00 EUR pirms nodokļu nomaksas par pilnas slodzes darbu.

Pamatojoties uz Vispārīgās datu aizsardzības regulas 13.pantu, Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmija informē, ka jūsu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu konkursa norisi. Pieteikuma dokumentos norādīto personas datu apstrādes pārzinis ir Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmija, K.Barona iela 1, Rīga.

Dalīties ar šo ziņu