JVLMA izsludina konkursu uz vakantajiem akadēmiskajiem amatiem

Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmija izsludina konkursu uz vakantajiem akadēmiskajiem amatiem no 2021. gada 1. septembra uz 6 gadiem šādās studiju programmās:

 • docenta amats – 1 vakance (Klavieru katedras Akordeona klase): profesionālās bakalaura studiju programmas Instrumentālā mūzika apakšprogrammas Taustiņinstrumentu spēle specializācijas Akordeona spēle studiju kursu docēšanai un profesionālās maģistra studiju programmas Mūzika un skatuves māksla apakšprogrammas Mūzika specializācijas Instrumentālā mūzika profila Akordeona spēle studiju kursu docēšanai;
 • docenta amats – 1 vakance (Stīgu instrumentu katedra): profesionālās bakalaura studiju programmas Instrumentālā mūzika apakšprogrammas Stīgu instrumentu spēle specializācijas Čella spēle studiju kursu docēšanai un profesionālās maģistra studiju programmas Mūzika un skatuves māksla apakšprogrammas Mūzika specializācijas Instrumentālā mūzika profila Čella spēle studiju kursu docēšanai;
 • docenta amats – 1 vakance (Kameransambļa un klavierpavadījuma katedra): profesionālās bakalaura studiju programmas Instrumentālā mūzika apakšprogrammas Taustiņinstrumentu spēle specializācijas Klavierspēle studiju kursu Kameransamblis un Klavierpavadījums docēšanai un profesionālās maģistra studiju programmas Mūzika un skatuves māksla apakšprogrammas Mūzika specializācijas Instrumentālā mūzika profila Kameransamblis un Klavierpavadījums studiju kursu docēšanai;
 • docenta amats – 1 vakance (Kora diriģēšanas katedra): profesionālās bakalaura studiju programmas Diriģēšana apakšprogrammas Kora diriģēšana studiju kursa Kora diriģēšana docēšanai un profesionālās maģistra studiju programmas Mūzika un skatuves māksla apakšprogrammas Mūzika specializācijas Diriģēšana profila Kora diriģēšana studiju kursu docēšanai;
 • docenta amats – 1 vakance (Vokālās katedras Operdziedāšanas klase): profesionālās bakalaura studiju programmas Vokālā mūzika apakšprogrammas Akadēmiskā dziedāšana studiju kursa Aktiermeistarība docēšanai;
 • docenta amats – 2 vakances (Horeogrāfijas katedra): profesionālās bakalaura studiju programmas Horeogrāfija profesionālo un specializācijas studiju kursu docēšanai un profesionālās maģistra studiju programmas Mūzika un skatuves māksla apakšprogrammas Horeogrāfija specializācijas studiju kursu docēšanai;
 • lektora amats – 1 vakance (Mūzikas skolotāju katedra): profesionālās bakalaura studiju programmas Vispārējās izglītības mūzikas skolotājs un profesionālās bakalaura studiju programmas Mūzikas, teātra mākslas, dejas, vizuālās mākslas skolotājs apakšprogrammas Skolotājs mūzikā un kultūras studijās specializācijas Vispārējās izglītības mūzikas skolotājs un specializācijas Vispārējās izglītības mūzikas un kultūras studiju skolotājs mūzikas pedagoģijas un pedagoģiskās prakses studiju kursu docēšanai un profesionālās maģistra studiju programmas Mūzika un skatuves māksla apakšprogrammas Mūzika specializācijas Mūzika un izglītība profila Mūzikas mācība mūzikas pedagoģijas studiju kursu docēšanaistudiju kursu docēšanai;
 • lektora amats – 1 vakance (Džeza mūzikas katedra): profesionālās bakalaura studiju programmas Instrumentālā mūzika apakšprogrammas Džeza mūzika specializācijas Sitaminstrumentu komplekta spēle studiju kursu docēšanai un profesionālās maģistra studiju programmas Mūzika un skatuves māksla apakšprogrammas Mūzika specializācijas Instrumentālā mūzika profila Džeza mūzika studiju kursu Sitaminstrumentu komplekta spēle docēšanai;
 • lektora amats – 9 vakances (Koncertmeistaru katedra): profesionālo bakalaura studiju programmu Instrumentālā mūzika apakšprogrammā Taustiņistrumentu spēle (izņemot Ērģeļspēli un Klavierspēli), apakšprogrammu Stīgu instrumentu spēlePūšaminstrumentu spēleSitaminstrumentu spēle, studiju programmu DiriģēšanaVokālā mūzikaHoreogrāfijaVispārējās izglītības mūzikas skolotājsProfesionālo mūzikas priekšmetu skolotājsMūzikas, teātra mākslas, dejas, vizuālās mākslas skolotājs apakšprogrammas Skolotājs mūzikā un kultūras studijās specializācijas Vispārējās izglītības mūzikas skolotājs specializācijas Vispārējās izglītības mūzikas un kultūras studiju skolotājs, specializācijas Profesionālās izglītības mūzikas skolotājs, apakšprogrammas Skolotājs dejā un kultūras studijās un profesionālās maģistra studiju programmas Mūzika un skatuves māksla specializācijas un profila studiju kursos koncertmeistara darba veikšanai;
 • asistenta amats - 1 vakance (Koncertmeistaru katedra): profesionālo bakalaura studiju programmu Instrumentālā mūzika apakšprogrammā Taustiņistrumentu spēle (izņemot Ērģeļspēli un Klavierspēli), apakšprogrammu Stīgu instrumentu spēlePūšaminstrumentu spēleSitaminstrumentu spēle, studiju programmu DiriģēšanaVokālā mūzikaHoreogrāfijaVispārējās izglītības mūzikas skolotājsProfesionālo mūzikas priekšmetu skolotājs, Mūzikas, teātra mākslas, dejas, vizuālās mākslas skolotājs apakšprogrammas Skolotājs mūzikā un kultūras studijās specializācijas Vispārējās izglītības mūzikas skolotājs specializācijas Vispārējās izglītības mūzikas un kultūras studiju skolotājs, specializācijas Profesionālās izglītības mūzikas skolotājs, apakšprogrammas Skolotājs dejā un kultūras studijās un profesionālās maģistra studiju programmas Mūzika un skatuves māksla specializācijas un profila studiju kursos koncertmeistara darba veikšanai;
 • asistenta amats - 1 vakance (Horeogrāfijas katedra): profesionālās bakalaura studiju programmas Horeogrāfija profesionālo un specializācijas studiju kursu docēšanai;
 • asistenta amats - 2 vakances (Muzikoloģijas katedra): studiju virziena Mākslas un studiju virziena Izglītība, pedagoģija un sports profesionālo bakalaura studiju programmu profesionālās darbības mūzikas pamatkursu studiju kursu docēšanai. 

Saskaņā ar Nolikumu par akadēmiskajiem amatiem Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijā (turpmāk – Nolikums*) pretendentiem JVLMA personāldaļā līdz 2021.gada 1.aprīlim  jāiesniedz šādi dokumenti:

 1. Rektoram adresēts iesniegums par atļauju piedalīties konkursā;
 2. Dokumentu kopijas, kas apliecina nepieciešamos akadēmiskos/ zinātniskos grādus un amatus, uzrādot dokumentu oriģinālus (*ja augstākā izglītība, akadēmiskais vai zinātniskais grāds iegūts ārvalstīs, jāiesniedz Akadēmiskās informācijas centra izsniegta izziņa par to, kādam Latvijā piešķirtam grādam vai diplomam ārvalstīs iegūtais diploms atbilst);
 3. Dzīves un darba gājuma apraksts (CV) Europass formā;
 4. Atskaite par pēdējo sešu gadu perioda radošo, zinātnisko, pedagoģisko darbu, organizatorisko veikumu un profesionālo pilnveidi, saskaņā ar Nolikuma 2.pielikumā norādīto atskaites formu;
 5. Dokumenti, kuri apliecina atskaitē par pēdējo sešu gadu perioda radošo zinātnisko, pedagoģisko darbu un profesionālo pilnveidi iekļautās ziņas;
 6. Citi dokumenti, kas pilnīgāk raksturo pretendenta kvalifikāciju (pēc pretendenta ieskatiem).

*Prasības akadēmisko amatu pretendentiem ir noteiktas JVLMA Nolikumā par akadēmiskajiem amatiem Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijā, ar kuru var iepazīties JVLMA Bibliotēkā, Personāldaļā, kā arī JVLMA mājas lapā (sadaļā: /Dokumenti/ Darba procesu reglamentējošie iekšējie normatīvie akti / Nolikums par akadēmiskajiem amatiem JVLMA).


Vēlēšanas uz vakantajiem lektora un docenta amatiem tiks organizētas Senāta sēdē 2021.gada 21.aprīlī. Vēlēšanas tiks organizēta atbilstoši JVLMA Nolikumam par akadēmiskajiem amatiem Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijā. Līgums ar amatos ievēlētajām personām tiks slēgts uz 6 gadiem.

Akadēmiskajiem amatiem tiek noteikts šāds atalgojums: 

 • Docents - 1124,00 EUR pirms nodokļu nomaksas par pilnas slodzes darbu;
 • Lektors - 900,00 EUR pirms nodokļu nomaksas par pilnas slodzes darbu;
 • Asistents - 717,00 EUR pirms nodokļu nomaksas par pilnas slodzes darbu.

Darba slodze tiks aprēķināta saskaņā ar docētāja individuālo tarifikāciju. 

Amata mēneša samaksa noteikta saskaņā ar Ministru kabineta 2016. gada 5. jūlija noteikumiem Nr.445 "Pedagogu darba samaksas noteikumi".


Pamatojoties uz Vispārīgās datu aizsardzības regulas 13. pantu, Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmija informē, ka jūsu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu konkursa norisi. Pieteikuma dokumentos norādīto personas datu apstrādes pārzinis ir Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmija, K.Barona iela 1, Rīga.

Dalīties ar šo ziņu