JVLMA izsludina pieteikšanos projektiem

Līdz 27. martam Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmija izsludina pieteikšanos projekta idejām, plāniem un iesniegumiem projekta Nr. 1.1.1.5/18/I/001 "Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas starptautiskās sadarbības projektu attīstība pētniecībā un inovācijās" ietvaros pirmajam, otrajam un trešajam līmenim.

Izvērtēšanai iespējams pieteikt mūzikas zinātnes, ar to sinerģisku zinātnes jomu un starpdisciplināras projektu idejas pirmajam līmenim, kā arī projekta plānus un iesniegumus otrajam un trešajam līmenim.

Pirmā līmeņa projekta ideju pieteikšana notiek brīvā formātā, ievērojot noteiktos kritērijus (Dokuments “Projekta ideja: 1. līmenis”). Otrā un trešā līmeņa projekta plānu un iesniegumu pieteikšanai jāizmanto veidlapas, kuras atrodamas mājaslapas sadaļā “Pētniecība” (Pētniecība – Zinātniskās pētniecības centrs – Dokumenti – Projekta Nr. 1.1.1.5/18/I/001 dokumentācija).

Projekta ideju, plānu un iesniegumu pieteikšana notiek elektroniski, nosūtot dokumentus projekta koordinatorei un zinātnisko projektu vadītājai Lanai Burmistrovai (e-pasts: ) vai personīgi iesniedzot dokumentus 208. telpā, iepriekš vienojoties par laiku.

Projekta ideju, plānu un iesniegumu pieteikšanas termiņš: 2020. gada 21. februāris – 2020. gada 27. marts.

Rezultātu paziņošana notiks 2019. gada 7. aprīlī.

Jautājumu gadījumā sazināties ar projekta koordinatori telefoniski (+371 29697413), elektroniski vai klātienē 208. telpā, iepriekš vienojoties par laiku.

Dalīties ar šo ziņu