JVLMA izsludina pieteikšanos uz Studiju programmu direkcijas Muzikoloģijas, kompozīcijas un tehnoloģiju nodaļas vadītāja vietu

Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmija izsludina pieteikšanos uz Studiju programmu direkcijas Muzikoloģijas, kompozīcijas un tehnoloģiju nodaļas vadītāja amatu uz noteiktu laiku (~1,5 - 2 gadi)

Darba pamatpienākumi:

•    Izstrādāt Nodaļas studiju programmu attīstības stratēģiju un attīstības plānu, nodrošināt tā īstenošanu un aktualizēšanu.
•    Veikt Nodaļas vadītāja un Nodaļā īstenojamo Studiju programmu direktora uzdevumus:

  • atbildēt par Nodaļas un Studiju programmu īstenošanas darba kvalitāti;
  • sadarbībā ar katedru vadītājiem un Studiju daļas vadītāju, plānot, koordinēt un kontrolēt Studiju programmu īstenošanas procesu;
  • veikt studiju procesa un prakses darba organizēšanu, dokumentācijas uzskaiti un kontroli;
  • izstrādāt pašnovērtējuma ziņojumu un ar to saistītos dokumentus;
  • sniegt informatīvu atbalstu studējošajiem un docētājiem, atbilstoši savai kompetencei;
  • veikt informatīvās bāzes uzturēšanu par studējošo studiju programmu apguves sasniegumiem, rezultātu apkopošanu un analīzi.

•    Nodrošināt studijas Nodaļā īstenojamo Studiju programmu studējošajiem.
•    Veikt citus uzdevumus kvalitatīva studiju procesa nodrošināšanai.
•    Risināt nestandarta problēmsituācijas.

Lasīt vairāk

Dalīties ar šo ziņu