JVLMA Mūzikas pedagoģijas katedrai - 60

Šogad tradīcijām bagātā Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas (JVLMA) Mūzikas pedagoģijas katedra atzīmē 60 gadu jubileju.

5. maijā plkst. 15.00 īpašā tiešsaistes pasākumā “Rītdiena sākas vakar” jeb mūzikas pedagoģijas tradīcijas ilgtspēja šodienas docētājos un studentos satiksies studenti, absolventi, pedagogi un citi interesenti. Notikums tiks tiešraidīts JVLMA Youtube kanālā, kā arī, raksot uz e-pastu , būs iespēja pieteikties sveicienu publiskai nodošanai platformā Zoom.

Attālinātās tikšanās laikā tiks aplūkota katedras vēsture, tās darbība šobrīd un ieceres nākotnē. Savu redzējumu par studiju procesu un inovācijām saturā sniegs katedras docētāji jautājumu kaleidoskopā, savukārt studenti prezentēs attālinātā studiju laika muzikāli-ritmisko kolāžu un dalīsies pieredzē par studijām šodienas mūzikas skolotāju programmā. Kopīgi tiks pāršķirstītas katedras vēstures lappuses un iezīmēti būtiskākie sasniegumi. Tiks iepazīti mūzikas skolotāja profesijas daudzpusība, nozīme un aktualitāte mūsdienās.

Mūzikas pedagoģijas katedra dibināta 1961. gadā. To vadītāji bijuši ievērojami diriģenti, pedagogi un muzikologi – Ludvigs Kārkliņš, Imants Cepītis, Pauls Kvelde, Jānis Zirnis, Laima Lasmane, Arvīds Platpers, Ilma Grauzdiņa, Liene Batņa un Edgars Vītols. 60 gadu laikā sagatavots teju tūkstotis mūzikas pedagogu, kuri īsteno mūzikas vispārējo, profesionālo un interešu izglītību visā Latvijā. Mūzikas skolotāju panākumi redzami arī koru, vokālo ansambļu un orķestru nacionāla un starptautiska mēroga koncertos un konkursos. Arī šobrīd katedrā strādā radoši un pašaizliedzīgi docētāji, kuri savā darbībā veiksmīgā kombinācijā apvieno tradīcijas un inovācijas, rūpējoties par topošo mūzikas skolotāju pedagoģisko profesionalitāti un māksliniecisko izaugsmi. 

Mūzikas pedagoģijas katedras jubilejas pasākumi tiks turpināti arī pēc epidemioloģisko ierobežojumu atcelšanas nākamajā akadēmiskajā gadā, kuru klāstā tiks plānotas docētāju atklātās lekcijas, Latvijas mūzikas olimpiāde, Mūzikas pedagoģijas atklāto Studentu forums, katedras studentu un docētāju vizītes mūzikas vidusskolās, tālākizglītības kursi mūzikas skolotājiem, kā arī ārvalstu docētāju vieslekcijas un meistarklases.

Dalīties ar šo ziņu