JVLMA muzikoloģijas studentes atgriezušās no radošā brauciena Igaunijā

Muzikoloģijas maģistrante Laura Švītiņa un akadēmiskā doktorante Kristiāna Vaickovska no 11.
līdz 14. maijam profesora un mūzikas vēsturnieka Tomasa Sītana (Toomas Siitan) aicinātas viesojās
Igaunijas Mūzikas un teātra akadēmijā Tallinā un Arvo Perta centrā Laulamā ciematā, gūstot
pieredzi un iedvesmu turpmākajiem pētījumiem mūzikas vēsturē, kā arī veicinot ilgtermiņa
sadarbību starp abām augstskolām un mūzikas vēsturniekiem.

Paralēli šajās dienās norisinājās Tallinas mūzikas nedēļa (Tallinn Music Week), kas ir viens no
ievērojamākajiem mūzikas notikumiem Eiropā. Laura un Kristiāna stāsta, ka “apmeklētā konference
atklāj šī brīža mūzikas nozares izaicinājumus un aktualitātes. Ierasti par mūzikas industriju tiek
runāts tikai populārās mūzikas kontekstā, tomēr šajās dienās tika gūta pārliecība, ka jaunās
tendences, kuru pamatā ir ilgstspēja kā domāšana, ir arī akadēmiskās mūzikas nākotne. Viens no
konferences atslēgas vārdiem, kas bieži izskanēja diskusijās, bija 'ekosistēma', kas ir ļoti saudzīgs
un vienkāršs veids, kā uzlūkot teju jebkuru radošo procesu. Otrs svarīgs atslēgas vārds bija
'diskusija', jo šīs konferences ietvaros iesākās Eiropas Komisijas Music Moves Europe iniciatīva par
komunikācijas stiprināšanu mūzikas nozarē. Latvijas Kultūras ministrijas un citi Latvijas pārstāvji
izcēla cilvēkresursu trūkumu un mūzikas nozares sašķeltību - domājams, ka tieši viedokļiem
daudzveidīgās sarunās un abpusējā vēlmē ieklausīties, var nonākt pie risinājumiem. Tāpat liels
uzsvars konferences tēmu lokā bija mākslīgais intelekts un digitālie rīki, kā no tiem nebaidīties,
attīstot savu pratību.”
Liels paldies JVLMA Zinātniskā un radošā darba prorektorei, profesorei Andai Beitānei un
Muzikoloģijas katedras vadītājai Ilzei Cepurniece par šo iespēju, kā arī JVLMA Studējošo
pašpārvaldei par finansiālo atbalstu.

 

Dalīties ar šo ziņu