JVLMA notikusi Eiropas Zinātnieku nakts

30. aprīlī Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijā pirmoreiz notika Eiropas Zinātnieku nakts tiešsaistes formātā. Visa vakara garumā JVLMA piedāvāja daudzveidīgu programmu, kas sastāvēja no tematiskām lekcijām, pētnieku sarunām, ceļojuma sistemātiskās muzikoloģijas pētnieka laboratorijā un zinātniska koncerta, kura gaitā klausītājs varēja izsekot pianista smadzeņu darbības impulsu kartei ar elektroencefalogrammas attēlu projekciju palīdzību. 

Tematisko lekciju ietvaros etnomuzikoloģe, dziedātāja un JVLMA doktorante Zane Šmite lekcijā “Balss dzīlēs jeb balss veidošanās process mūsos” atklāja balss veidošanās un skanēšanas svarīgākos aspektus. Profesors un pētnieks Mārtiņš Boiko lekcijā “Tradicionālās mūzikas ainava un tās veidošanās Latvijā agrajos jaunajos laikos” stāstīja par lauku mūzikas kultūras procesiem 18. gadsimta otrajā pusē. JVLMA doktorants un pētnieks Džekins Pusons (Jachin Pousson) prezentēja smadzeņreaktīvo instrumentu laboratoriju un atklāja svarīgu informāciju par smadzeņu darbības īpatnībām skaņdarbu atskaņošanas laikā. 

Pētnieku sarunās piedalījās JVLMA zinātniskā un radošā darba prorektore, profesore un pētniece Anda Beitāne, profesors un pētnieks Mārtiņš Boiko, etnomuzikoloģe Zane Šmite, dziedātāja Antra Jankava, JVLMA akadēmiskā darba prorektors, profesors un pētnieks Valdis Bernhofs un JVLMA doktorante Lauma Kazāka. 

JVLMA Eiropas Zinātnieku nakti noslēdza pirmoreiz Latvijā izskanējušais eksperimentāls klavieru solo koncerts “Would you MIND playing that?”, kurā JVLMA students no Ķīnas Hailongs Žangs (Hailong Zhang; JVLMA asoc.prof. T. Ostrovska, pieaic.doc. A. Suhanovas klase) atskaņoja programmu ar elektrodu ķiveri galvā, ļaujot klausītājam sekot līdzi pianista smadzeņu impulsu vizualizācijai uz ekrāna.

Pasākuma laikā skatītāju skaits sasniedza gandrīz 1000, un vēl joprojām tas turpina augt, pieslēdzoties gan no Latvijas, gan no citām valstīm.

Tas viss bija iespējams, pateicoties JVLMA Zinātnieku nakts komandai – Laumai Mellēnai-Bartkevičai, Ilzei Cepurniecei, Andai Beitānei, Ilonai Grodskai, Edmundam Mickus, Ingum Vidiņam, Ernestam Trucim, Elīnai Karasevai, Igoram Medvedevam, Annijai Bičulei, Janai Lācei, Anitai Grasmanei, Kristīnai Bondarei un Lanai Burmistrovai – kuriem sakām lielu paldies par radoši aizrautīgo un saliedēti spēcīgo un spilgto sniegumu!

Eiropas Zinātnieku nakts platforma www.zinatniekunakts2021.lv ir pieejama jaunām reģistrācijām un apskatei līdz 2. jūnijam. JVLMA pasākuma norisi iespējams apskatīt arī JVLMA Youtube kanālā.

JVLMA dalība Eiropas Zinātnieku naktī Latvijā tika realizēta projekta “Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas starptautiskās sadarbības projektu attīstība pētniecībā un inovācijās” nr. 1.1.1.5/18/I/001 ietvaros.

Dalīties ar šo ziņu