JVLMA noslēgusies pirmā pedagoģijas studentu konference/forums “Vītols skolo”

2024. gada 12. jūnijā JVLMA Ērģeļzālē norisinājās pirmā Mākslu pedagoģijas nodaļas studējošo  konference/forums “Vītols skolo”. Dalībnieku vidū bija topošie skolotāji no mūzikas, teātra mākslas, dejas, vizuālās mākslas pedagoģijas programmas. Pasākumu organizēja JVLMA Mākslu pedagoģijas nodaļas vadītāja Kristīne Zelicka, savukārt vadītāju lomā iejutās apakšprogrammas “Skolotājs teātra mākslā un kultūras studijās” 3. kursa studentes Arta Briede, Sofija Komurņicka un Alīna Bartkeviča.

Jau pirms konferences sākuma Jāzepa Vītola Latvijas mūzikas akadēmijas foajē apmeklētājus sagaidīja vizuālās mākslas pedagoģijas studentu veidoto darbu izstāde. Šī bija lieliska iespēja topošajiem vizuālās mākslas pedagogiem parādīt savas gleznas, fotogrāfijas, tēlniecības darbus studējošajiem, kas ikdienā nemācās Mākslas akadēmijas telpās. “Caur šo konferencei mēs raugāmies pilntiesīgā mākslas pedagogu sadraudzībā, virzībā uz pedagoģijas aroda prestižu un jēgpilnību!” tā saka Dace Jokste, 3. kursa vizuālās mākslas pedagoģijas studente.

Konference tika atklāta, citējot Aspazijas “Mēness starus stīgo” dzejas rindas, veidojot tiltu no teātra mākslas uz mūziku. Sveicot ar konferences atklāšanu, klātesošos uzrunāja JVLMA zinātniskā un radošā darba prorektore Diāna Zandberga.

Pasākumā veiksmīgi tika apvienotas studiju darbu un noslēguma darbu prezentācijas ar dejas un mūzikas pedagoģijas studējošo veidotajiem priekšnesumiem. “Forumā ļoti organiski savijās gan pētniecisko darbu prezentācijas, gan mākslinieciskie priekšnesumi. Un to visu nodrošināja mūsu akadēmijas studenti! Liels paldies Kristīnei Zelickai un komandai par ieguldīto darbu! Ceru, ka šis forums kļūs par ikgadēju tradīciju,” saka Vispārējās izglītības mūzikas pedagoģijas 3. kursa studente Terēze Elza Roze.

Viesi tika iepazīstināti ar studējošo veiktajiem pētījumiem, kuru tēmas saistītas ar šī brīža aktualitātēm pedagoģijas nozarē. Piemēram: “Pusaudžu satraukuma mazināšanas iespējas flautas spēles apguves procesā mūzikas skolā”, “Perfekcionisms Latvijas studējošo populācijā”, “Mākslas mācīšanas paņēmieni Montesori pedagoģijā pirmsskolā”, “Dziedāšanas pieredzes veidošanās katoļu draudžu koros”, “Uzmanības noturīguma sekmēšana mūsdienu deju nodarbībās sākumskolas vecuma bērniem”.

Maziem atslodzes brīžiem teātra mākslas studentes un pasākuma vadītājas izklaidēja publiku ar radošiem, teatrāliem un interaktīviem uzdevumiem. Konferences laikā noritēja arī diskusija “Kāpēc studēt pedagoģiju?”, kuras laikā katras apakšprogrammas studējošo pārstāvji dalījās ar savu personīgo pieredzi un nozares specifiku.

Muzikālo priekšnesumu laikā klausītāji varēja izbaudīt akadēmisko dziedāšanu, akordeonu duetu, marimbas spēli, flautu ansambli, klavieru trio, kā arī solo skaņdarbus ģitārai un ērģelēm. Neatņemama, spilgta sastāvdaļa bija arī dejas pedagoģijas apakšprogrammas studējošo iestudētās un izpildītās dejas.

“Man konferenci no cita skatu punkta lika novērtēt iespēja piedzīvot pasākuma otru pusi – tapšanas gaitu, kurā tika iesaistīti desmitiem cilvēku, ilgs plānošanas laiks, pa reizei arī kādi pārpratumi. Tomēr tas viss lika vēl vairāk baudīt saliedēto atmosfēru, kas valdīja konferences laikā. Pēc tās palikusi patīkama pēcgarša – iekšā jūtams dzinulis darīt un pētīt vēl vairāk,” tā saka apakšprogrammas “Skolotājs teātra mākslā un kultūras studijās” 3. kursa studente Alīna Bartkeviča.

Pedagoģijas nodaļas studējošo konference/forums “Vītols skolo” notika pirmo reizi. Vērtējot veiksmīgo pieredzi, šādu pasākumu paredzēts organizēt katru gadu. Nākotnē plānots aicināt viesus arī no citām Latvijas augstskolām, veicinot savstarpēju izglītošanos un sadarbību pedagoģijas un mākslas nozarēs.

Papildu informācijai:
Instagram: @vitols_skolo un @vitols_dejo

Rakstu sagatavoja JVLMA 3. kursa studente Rasma Dortāne

Dalīties ar šo ziņu