JVLMA pārstāvji devās pieredzes apmaiņas vizītē uz Liepāju

13. oktobrī Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas (JVLMA) studiju virzienu vadītājs Mārtiņš Upmacis un Mākslu pedagoģijas nodaļas vadītāja Kristīne Zelicka devās uz Liepāju pieredzes apmaiņas vizītē.

Tiekoties ar Liepājas Universitātes rektori Daci Medni, studiju un zinātnes prorektorēm un pedagoģijas un mākslas programmu direktorēm, sarunas dalībnieki pārrunāja Liepājas Universitātes pieredzi studiju programmu īstenošanā, darbu ar nepilna laika studiju programmām un mākslas studiju programmu specifiku. Vizītes laikā bija iespēja iepazīties ar Liepājas Universitātes Montesori kabinetu un Mākslas pētījumu laboratoriju.

Liepājas vizītes dienā notika tikšanās ar Liepājas Mūzikas un dizaina vidusskolas kolēģiem Juri Ločmeli, Jāni Strazdu, Ivetu Franci, Līgu Kvāši un Maiju Apenīti, pārrunājot nozares un mācību procesa izaicinājumus.

Dalīties ar šo ziņu