JVLMA pārstāvji Sibeliusa akadēmijā smeļas pieredzi studiju procesa nodrošināšanā

15. un 16. decembrī JVLMA Studiju programmu direkcijas pārstāvji Mārtiņš Upmacis, Elīna Šmaukstele un Toms Ostrovskis pieredzes apmaiņas mobilitātes ietvaros apmeklēja Sibeliusa Akadēmiju (Helsinki), kur tikās ar augstskolas rektorāta pārstāvjiem un darbiniekiem, kuri atbildīgi par studiju procesa nodrošināšanu.

Ar Somijas augstskolas kolēģiem JVLMA pārstāvji pārrunāja studiju programmu akreditācijas procesus un to izaicinājumus, jaunu studiju programmu uzsākšanas īpatnības abās valstīs, studiju plānu izmaiņas nosakošas norises, atgriezeniskās saites saņemšanu no studējošajiem, docētājiem un darba devējiem programmu ietvaros, bakalaura un maģistra programmu finansiālās rentabilitātes veicināšanu, akadēmiskā un administratīvā personāla apmaksas aprēķinu principus, dažādu datubāžu izmantojumu, profesionālās pieredzes pielīdzināšanu akadēmiskajā vidē, starptautisko studentu piesaistes politiku, komandas gara veidošanas principus, kā arī kvalitātes nodrošināšanas pamatprincipus akadēmiskajā un administratīvajā darbā.

JVLMA Studiju virzienu vadītājs Mārtiņš Upmacis komentē Sibeliusa Akadēmijas kolēģu teikto sekojoši: "Šī vizīte mums bijusi īpaši noderīga tādēļ, ka pēc neilga laika gaidām JVLMA ciemos studiju virziena "Mākslas" akreditācijas komisiju, kura vēlēsies zināt, kādi ir mūsu plāni studiju kvalitātes nodrošināšanai, kā risinām tādus studējošajiem svarīgus jautājumus kā karjeras atbalsts un akadēmiskais mentorings, kā pielāgojam studiju plānus mainīgajai videi izpildītājmākslas darba tirgū utt. Sibeliusa Akadēmija augstskolu ranžēšanas sistēmā QS World University Rankings 2021 izpildītājmākslas jomā ierindojas augstajā 9. vietā un studējošo apmierinātības novērtēšanas sistēmā no visām Somijas augstskolām – 1. vietā. Acīmredzami, no viņiem varam mācīties ļoti daudz – to arī vizītes laikā darījām."

JVLMA Studiju programmu direkcijas speciālistu vizīte Somijā varēja notikt, pateicoties profesionālās pilnveides mobilitātes finansējumam.

Titulbildē: JVLMA pārstāvji ar SibA stratēģiskās plānošanas vadītāju Emmi Ruth.

Dalīties ar šo ziņu