JVLMA pētnieki veiksmīgi piedalījušies konferencē Kauņā

15.-17. jūnijā Kauņā, Lietuvā, notika starptautiskā zinātniskā konference CBSE 2023 (The 15th Conference on Baltic Studies in Europe) "Turning Points: Values and Conflicting Futures in the Baltics" ("Pagrieziena punkti: vērtības un pretrunīgās nākotnes Baltijā"), ko rīkoja Baltijas studiju veicināšanas asociācija ASV (AABS, The Association for the Advancement of Baltic Studies) sadarbībā ar Vītauta Dižā universitāti. JVLMA konferencē pārstāvēja pētnieki Dr. Prof. Jānis Kudiņš un Dr. Lauma Mellēna-Bartkeviča.

Jānis Kudiņš un Lauma Mellēna-Bartkeviča piedalījās muzikoloģjas tematiskajā sekcijā "Baltic Music of Changes after 1990s" ("Baltijas pārmaiņu mūzika pēc 1990") Dr. Prof. Rūtas Stanevičūtes vadībā. Temtiskā sekcija sastāvēja no Latvijas, Lietuvas, Igaunijas un ASV pētnieku referātiem, veidojot pētnieciski būtisku kopainu Baltijas nesenu tendenču mūzikā apkopojumam starptautiskā zinātniskā vidē, iepazīstinot ar to plašāku Baltijas studiju ekspertu auditoriju no visas pasaules.

Jānis Kudiņš konferencē nolasīja referātu "The Prior Mainstream in the New Reality: Aesthetic Landmarks in the Academic Music of Latvian Composers During the Last Thirty Years" ("Iepriekšējais meinstrīms jaunajā realitātē: estētiskie orientieri Latvijas komponistu akadēmiskajā mūzikā pēdējo 30 gadu laikā"). 

Lauma Mellēna-Bartkeviča konferencē piedalījās ar referātu "Breaking Soviet canons: changes in opera aesthetics in Latvia in the late 1990s and the turn of the millenium" ("Laužot padomju kanonus: pārmaiņas operas estētikā Latvijā vēlīnajos 90. gados un tūkstošgades mijā"). 

Konferences tematiskajā sekcijā "Baltic Music of Changes After the 1990" ("Baltijas pārmaiņu mūzika pēc 1990. gada") ar referātiem piedalījās arī Lietuvas Mūzikas un Teātra akadēmijas profesore un Zinātniski pētnieciskā centra vadītāja Rūta Stanevičūte (Rūta Stanevičiūte), neatkarīgā pētniece Vita Grodīte (Vita Gruodyte), Tallinas universitātes un Helsinku Mākslu universitātes pētniece Heli Reimane (Heli Reimann), Emorijas universitātes (Emory University, ASV) Mūzikas fakultātes profesors Kevins C. Kārnss (Kevin C. Karnes).

Konferences diskusiju un tīklošanas pasākumu rezultātā panākta būtiska rezonanse Baltijas mūzikas un skatuves mākslas pētniecības proporcijas palielināšanā AABS konferenču infrastruktūrā, konstatējot tematisko sekciju efektivitāti un nolemjot šāda tipa tematiskās sekcijas iespēju robežās organizēt arī turpmāk, sadarbojoties vairākiem muzikoloģijas nozares pētniekiem no dažādām valstīm.

Nākamā AABS konference notiks 2024. gadā Jeila universitātē ASV, bet  CBSE konference – 2025. gadā Kembridžas universitātē Apvienotajā Karalistē. 

Dalība konferencē bija iespējama ar JVLMA un Valsts Kultūrkapitāla fonda atbalstu.

Dalīties ar šo ziņu