JVLMA pētnieku darba augļi Vīnē

27. novembrī Vīnē (Austrijā) notika Vīnes Mūzikas un izpildītājmākslu universitātes (MDW) Tautas mūzikas pētniecības un etnomuzikoloģijas institūtā bāzētā Eiropas daudzbalsīgās mūzikas pētniecības centra (Research Centre for European Multipart Music, EMM) jaunākās (piektās) grāmatas sērijā “European Voices” prezentācija. 

Grāmatas “Diverging ontologies in music for dancing” sastādītājs ir EMM izveidotājs un vadītājs, MDW un Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas (JVLMA) pētnieks un viesprofesors Ardian Ahmedaja. EMM aktīvi darbojas arī JVLMA prorektore, profesore un pētniece Anda Beitāne, kura saņēma pateicības vārdus par sadarbību grāmatas tapšanā. 

Kopā ar dzirkstošu austriešu deju mūziku “Die Tanzgeiger” sniegumā, autoru un citu atbildīgu personu uzrunām un diskusijām pasākumā tika sumināts arī Latvijas vārds, atceroties Latvijas Republikas simtgadi, kad līdz ar Beitānes “Notes from Latvia: Multipart music in the field” prezentāciju, ko pavadīja no Latvijas atvestais muzikālais un kulinārais baudījums, tika likti pamati šai grāmatai. Šī iemesla dēļ pasākumā bija aicināta piedalīties un uzrunu teica Latvijas vēstniece Austrijā Guna Japiņa, kura visiem klātesošajiem novēlēja tikpat auglīgu sadarbību arī turpmāk. 

Foto: Anda Beitāne un Lauge Dideriksen

Titulbildē no kreisās: JVLMA prorektore, pētniece, profesore Anda Beitāne, JVLMA pētnieks un viesprofesors Ardian Ahmedaja un Latvijas vēstniece Austrijā Guna Japiņa

Dalīties ar šo ziņu