JVLMA pētnieku grupa uzsāk darbu jaunā Kultūras ministrijas VPP projektā CERS

Pagājušajā nedēļā, 8.novembrī, Latvijas Kultūras akadēmijas ikgadējās zinātniskās konferences “Kultūras Krustpunkti” XVII notikumu sērija Rīgas Cirkā tika atklāta ar Kultūras ministrijas valsts pētījumu programmas “Latvijas Kultūra – resurss valsts attīstībai (2023–2026)  projektam “Latvijas kultūras ekosistēma kā resurss valsts izturētspējai un ilgtspējai/CERS” (Nr.VPP-MM-LKRVA-2023/1-0001) veltītu partnerinstitūciju pētnieku tikšanos konferencē, lai iezīmētu jaunā projekta galvenos mērķus un uzdevumus, kā arī iepazīstinātu ar projekta dalībniekiem. 

Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas īstenotās projekta daļas koordinators un kontaktpersona ir profesors un pētnieks Jānis Kudiņš. Apakšprojekta “Mazpētītie procesi un jautājumi mūzikas kultūrā un jaunradē Latvijā padomju okupācijas periodā (20. gadsimta 40. – 80. gadi un valsts neatkarības atjaunošanas pārejas laikā (80.-90. gadi)” pētnieku grupā strādās pētnieki Lauma Mellēna-Bartkeviča, Indriķis Veitners, Edgars Raginskis un Kristiāna Vaickovska, pētniecībā iesaistot arī JVLMA studējošos. Savukārt projekta partneru horizontālās sadarbības apakšprojektā “Tradicionālās mūzikas reprezentācija mūsdienu kultūras procesos” atbilstoši pētniecības virzienam darbosies profesore Anda Beitāne. 

Projektu CERS īsteno un tajā sadarbojas pētnieku komandas no Latvijas Kultūras akadēmijas, Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas, Latvijas Mākslas akadēmijas, Latvijas Universitātes Literatūras, folkloras un mākslas institūta, Latvijas Nacionālās bibliotēkas.

Vēlam JVLMA pētnieku komandai darbīgu un radošu pētnieciskā darba posmu!
 

Dalīties ar šo ziņu