JVLMA Satversmes sapulce nobalso par augstskolas autonomiju

30. septembrī Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas /JVLMA/ Satversmes sapulce, reaģējot uz procesiem augstākās izglītības telpā, pieņēma lēmumu par nepieciešamību saglabāt JVLMA autonomiju ar tiesībām izstrādāt un pieņemt savu Satversmi, veidot personālsastāvu, noteikt studiju programmu saturu un formas, studējošo uzņemšanas papildu noteikumus, pētniecības darba pamatvirzienus, organizatorisko un pārvaldes struktūru.

Šāda lēmuma pieņemšanu veicināja arī 24. septembra Latvijas Republikas Saeimas sēdē Kultūras ministra Naura Puntuļa paziņojums par trīs kultūras augstskolu pārtapšanu “konsorcijā - universitātē, ar visu no tā izrietošo sinerģiju, šī brīža bioloģijas fakultātes ēkā Kronvalda parkā”. Mūzikas akadēmija īsteno augstākās izglītības studiju programmas mūzikā un skatuves mākslā, kā arī mūzikas pedagoģijā, kas ir specifiska un sarežģīta augstākās izglītības joma. Izvērtējot gan vietējo, gan starptautisko kontekstu augstākajā mūzikas izglītībā, kā arī neredzot jebkādu pamatojumu mākslas augstskolu apvienošanai, JVLMA Satversmes sapulce uzskata, ka autonomija viennozīmīgi ir labākā forma kvalitatīvas un uz izcilību vērstas augstākās mūzikas izglītības īstenošanai.  

Šobrīd augstskolu likuma jaunās redakcijas tapšanā cirkulē dažādas versijas un scenāriji. Daudz kas nav skaidrs, līdz ar to mums ir svarīgi skaidri pozicionēt savu viedokli.

Vēlamies sadarboties, bet apvienošanos neieraugām kā iespēju, jo tādējādi tiktu apdraudēta mūsu joma. Apzināmies savu vērtību un par to pastāvam,” komentē JVLMA rektors, profesors Dr. Guntars Prānis.

Pilnu JVLMA Satversmes sapulces lēmuma tekstu skatīt ŠEIT.

Dalīties ar šo ziņu