JVLMA Senāta informācija

24. februārī Zoom platformā notika attālinātā Senāta sēde, kurā tika lemts apstiprināt vairākus JVLMA iekšējos normatīvos dokumentus vai grozījumus tajos.

 Apstiprināti tika:  

  • Grozījumi dokumentā “Studiju programmu īstenošanai nepieciešamo papildresursu normatīvi”;
  • Grozījumi JVLMA Darba samaksas nolikumā;
  • JVLMA budžets 2021. gadam;
  • JVLMA budžeta vietu skaits;
  • JVLMA akadēmiskā personāla amata vietu skaits;
  • Studiju virzienu un studiju programmu Pašnovērtējuma ziņojuma struktūra.

Dalīties ar šo ziņu