JVLMA turpina aktivitāšu īstenošanu dalībai “Apvārsnis Eiropa” projektu konkursos

JVLMA turpina īstenot pētniecības aktivitātes dalībai ES pētniecības un inovācijas programmas “Apvārsnis Eiropa” projektu konkursos. 

Tiek apzinātas iespējas dalībai projektu konkursos gan sadarbības partnera, gan koordinatora statusā. Lai nodrošinātu veiksmīgu projektu pieteikumu izstrādi starptautiskā konsorcija ietvaros, tiek apzināti iespējamie pasākumu formāti mērķtiecīgai un efektīvai komunikācijai starp konsorcija partneriem. “Eiropas Zinātnieku nakts” ietvaros plānots iekļaut gan tiešsaistes, gan klātienes pasākumus, ņemot vērā epidemioloģiskās situācijas ierobežojumus. Starptautisko zinātnisko konferenču īstenošanai tiek izvērtēti iespējamie formāti, ņemot vērā ierobežojumus un riskus saistībā ar Covid-19 izplatību. 

Uz doto brīdi JVLMA uz 100 % ir sasniegusi vienu no svarīgākajiem Eiropas Reģionālā attīstības fonda (ERAF) finansētā projekta Nr. 1.1.1.5/18/I/001 “Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas starptautiskās sadarbības projektu attīstība pētniecībā un inovācijās” rādītāju saistībā ar virs kvalitātes sliekšņa novērtējumu projektu pieteikumiem.

Dalīties ar šo ziņu