JVLMA turpina īstenot starptautiskās sadarbības pētniecības aktivitātes

Turpinot īstenot pētnieciskās aktivitātes starptautiskās sadarbības ietvaros, JVLMA gatavojas Eiropas Zinātnieku naktij un izsludinājusi pieteikšanos konferencei "Mākslu pedagoģija nākotnei".

Eiropas zinātnieku nakts ir pasākums, kurā zinātniskās institūcijas un to pētnieki ar savu darbu un tā rezultātiem iepazīstina plašāku sabiedrību. JVLMA ir viens no partneriem un aktīvi iesaistās Eiropas Zinātnieku nakts pasākumu Latvijā plānošanā un organizēšanā. 

Zinātnieku nakts notiks šī gada 30. aprīlī un drošības nolūkos norisināsies tiešsaistē vietnē www.zinatniekunakts2021.lv. Zinātnieku nakts Latvijā ir  virs kvalitātes sliekšņa novērtēts projekts ES pētniecības un inovācijas programmā “Apvārsnis Eiropa” un tiek īstenots ERAF projekta 1.1.1.5. Atbalsts starptautiskās sadarbības projektiem pētniecībā un inovācijās Nr. 1.1.1.5/20/A/002  ietvaros.

Līdztekus gatavošanās darbiem Zinātnieku naktij izsludināta JVLMA organizētā starptautiskā starpdisciplinārā tiešsaistes konference “Mākslu pedagoģija nākotnei", kurā plānots diskutēt par mākslu izglītības problemātiku. Konference notiks 2021. gada 20. oktobrī. Sīkāka informācija pieejama šeit.

Dalīties ar šo ziņu