JVLMA turpina pētniecības aktivitāšu īstenošanu projektā “Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas starptautiskās sadarbības projektu attīstība pētniecībā un inovācijās”

JVLMA turpina īstenot pētniecības aktivitātes projekta “Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas starptautiskās sadarbības projektu attīstība pētniecībā un inovācijās” (Nr. 1.1.1.5/18/I/001) ietvaros, t.sk. projektu pieteikumu izstrādi dalībai ES pētniecības un inovācijas programmas “Apvārsnis Eiropa” projektu konkursos.

Patlaban tiek izstrādāti un pilnveidoti projektu pieteikumi dalībai dažādos “Apvārsnis Eiropa” projektu konkursos, t.sk. MSCA (Marie Sklodowska-Curie Actions) aktivitātēs. 
Lai nodrošinātu veiksmīgu projektu pieteikumu izstrādi starptautiskā konsorcija ietvaros, tiek apzinātas un aktīvi pielietotas IKT iespējas attālinātai saziņai starp konsorcija partneriem pandēmijas laikā. Starptautisko zinātnisko konferenču īstenošanai tiek izvērtēti iespējamie formāti, ņemot vērā ierobežojumus un riskus saistībā ar Covid-19 izplatību. 
Tiek apzināti pasākumi starptautiskās sadarbības veicināšanai pētniecībā un inovācijās, t.sk. dalība starptautiskās zinātniskās konferencēs, simpozijos, u.c. pasākumos. 
Uz doto brīdi JVLMA uz 100 % ir sasniegusi vienu no svarīgākajiem Eiropas Reģionālā attīstības fonda (ERAF) finansētā projekta Nr. 1.1.1.5/18/I/001 “Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas starptautiskās sadarbības projektu attīstība pētniecībā un inovācijās” rādītāju saistībā ar virs kvalitātes sliekšņa novērtējumu projektu pieteikumiem.

Dalīties ar šo ziņu