JVLMA uzņemšana 2020./2021. akadēmiskajam gadam

Informācija par uzņemšanas termiņiem Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijā 2020./2021. akadēmiskajam gadam

Reģistrēšanās  uzņemšanai (dokumentu iesniegšana): 24. - 27. augusts

Profesionālajās bakalaura studiju programmās:

Papildu prasību pārbaudes: 7. - 10. septembris

Studiju līgumu slēgšana: 15.,16. septembris

Profesionālajā maģistra studiju programmā Mūzika un skatuves māksla:

Iestājpārbaudījumi: 2. - 4. septembris

Studiju līgumu slēgšana: 8., 9. septembris

Akadēmiskajā maģistra studiju programmā Mūzika:

Iestājpārbaudījumi: 31.augusts

Studiju līgumu slēgšana: 2. septembris

Akadēmiskajā doktora studiju programmā Muzikoloģija:

Iestājpārbaudījumi: 31.augusts

Studiju līgumu slēgšana: 2. septembris

Detalizētāku informāciju par uzņemšanas noteikumiem un iestājeksāmenu saturu skatīt ŠEIT.

Dalīties ar šo ziņu