JVLMA vadība tiekas ar Studējošo pašpārvaldes jauno sastāvu

1. decembrī JVLMA rektors prof. Guntars Prānis un infrastruktūras prorektors Armands Lapiņš tikās ar Mūzikas akadēmijas Studējošo pašpārvaldes jaunievēlētajiem pārstāvjiem – Kiru Maiju Kirsanovu, Ievu Strautu, Guntaru Poplavski, Keliju Macpani, Kitiju Mināti un Kārli Taubi.  

JVLMA vadības ierosināto tikšanos ievadīja rektora runa par akadēmijas attīstības stratēģiju, plāniem un nākotnes vīziju. Tikšanās turpinājumu veidoja saruna, kurā tika apspriesti dažādi temati, kas skar akadēmijas studentu dzīvi. Pirms vizītes pie rektora Studējošo pašpārvalde veica aptauju, kurā akadēmijas studentiem tika dota iespēja uzdot sev interesējošos jautājumus, kā arī uzticēt savas pārdomas par studijās pavadīto laiku un atmosfēru JVLMA telpās. Kopumā aptaujā piedalījās 101 respondents. 

Pašpārvaldes pārstāvji tikšanās laikā iepazīstināja akadēmijas rektoru un prorektoru ar jau apkopotiem aptaujas rezultātiem. Vadība uzklausīja jauniegūto informāciju un priekšlikumus par aktuālo jautājumu risinājumiem. Kā vienu no svarīgākajām aktualitātēm pašpārvalde atzīmēja telpu pieejamību, jo studenti izjūt nepieciešamību vingrināties arī vēlākās vakara stundās. Tāpēc jau tuvākajā nākotnē vadība šo jautājumu risinās, pagarinot akadēmijas darbalaiku (darbadienās papildu viena stunda, brīvdienās – divas stundas). 

Pārējās sarunā apspriestās tēmas bija saistītas ar telpu labiekārtošanu, sporta kompleksa darbību, kafejnīcas nākotni, digitalizācijas procesiem, platformu INTRANET u.c. 

Dalīties ar šo ziņu