Klajā nākusi Diānas Zandbergas monogrāfija “Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas Klavieru katedra (1919–2019)”

Izdevniecība Musica Baltica laidusi klajā Diānas Zandbergas monogrāfiju “Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas Klavieru katedra (1919–2019)”, kas izdota ar Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas /JVLMA/ un Latvijas Klavieru skolotāju asociācijas finansiālu atbalstu.

Grāmatas tapšanā ir iesaistītas vairākas latviešu pianistu paaudzes Latvijā un ārvalstīs, sniedzot vērtīgas dokumentāras liecības izsmeļošās intervijās. Darbā ir izmantoti Latvijas Valsts arhīva, Rakstniecības un mūzikas muzeja, Pētera Čaikovska Maskavas Valsts konservatorijas arhīva u. c. materiāli.

“Monogrāfijas pamatā ir pētījums par Latvijas profesionālās klavierspēles vēsturisko attīstību simts gadu laikā, izceļot un portretējot personības, kas strādājušas Latvijas Konservatorijas Klavieru nodaļā, vēlāk – Latvijas PSR Valsts konservatorijas un JVLMA Klavieru katedrā. Šajā darbā pirmo reizi izskatīti un sistematizēti pieejamie avoti un literatūra, kas attiecas uz institūcijas mācību un koncertdarbību atšķirīgos vēsturiskajos periodos, kā arī apkopoti Klavieru katedras pedagogu radošās un pedagoģiskās darbības sasniegumi,” raksta grāmatas autore, Dr. art. Diāna Zandberga.

Gandarījumu par iznākumu pauž grāmatas idejas autors un zinātniskais redaktors, Klavieru katedras vadītājs profesors Juris Kalnciems: “Rūpīgi, ar mīlestību veidota grāmata, kas reizē ciena mūsu priekšteču paveikto un kalpo mūsdienām un nākotnei. Tās bagātība ir personību portretējumi, detalizēti dokumentāls un saistošs izklāsta veids.”

Savukārt monogrāfijas zinātniskais redaktors, Dr. habil. art. Jānis Torgāns saka:

Datu, ziņu, viedokļu, vērtējumu milzīgais vairums veido šo gadsimtu aptverošo spoguļojumu iespaidīgi, monolīti un arī personiski. Visvairāk tas izpaužas intervijās, iespaidu lauskās, preses citātos un citos pirmavotos. Lai katrs atrod sevi interesējošo, bet gala iznākumā gūst priekšstatu par jomas attīstību kopumā!”

Diāna Zandberga (dz. Baibusa) ir viena no aktīvi koncertējošām latviešu mūsdienu pianistēm. Uzstājusies daudzās Eiropas valstīs, Kubā un ASV. Nozīmīga vieta pianistes programmās atvēlēta latviešu mūzikai, tostarp daudzu jaundarbu pirmatskaņojumiem. Viņas spēle ieskaņota vairākos CD albumos.

Diāna Zandberga absolvējusi Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmiju, kur studējusi pie profesora Jura Kalnciema. Klavierspēli pilnveidojusi Eiropas Mūzikas akadēmijā Erbā (Itālija) pie Lazara Bermana un Granadosa-Maršala akadēmijā Barselonā (Spānija) pie Alisijas de Laročas. Pēc maģistra studijām JVLMA sekoja studijas doktorantūrā pie profesoriem Jeļenas Ļebedevas un Sergeja Osokina, 2014. gadā iegūstot mākslas zinātņu doktora grādu par promocijas darbu “Klavierfaktūras vēsturiski stilistiskā attīstība un tās izpausme latviešu mūzikā”.

Diāna Zandberga ir JVLMA Klavieru katedras mācībspēks, kā arī Latvijas Klavieru skolotāju asociācijas valdes locekle. 

Monogrāfijas “Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas Klavieru katedra (1919–2019)” dizainu veidojusi māksliniece Gundega Kalendra (Aģentūra Raugs). 2020. gadā viņa saņēmusi bronzas godalgu Starptautiskā Informācijas Dizaina institūta (International Institute for Information Design – IIID, Austrija) rīkotajā konkursā IIID Award par Indriķa Veitnera grāmatu “Latvijas džeza vēsture 1922–1940”, kas tapusi JVLMA un izdevniecības Musica Baltica sadarbības rezultātā.

Dalīties ar šo ziņu