Līdz 20. septembrim var pieteikties sociālajai stipendijai

Līdz 20. septembrim studējošie no daudzbērnu ģimenēm, bāreņi un bez vecāku apgādības palikušie jaunieši, kā arī studējošie ar I un II grupas invaliditāti var pieteikties sociālajai stipendijai “Studētgods”, kas noteikta 175 eiro mēnesī.
Pieteikumu var iesniegt elektroniski, izmantojot valsts pārvaldes pakalpojumu portālu Latvija.lv pakalpojumu “Studētgods”.

Dalīties ar šo ziņu