"MusiQuE" ekspertu vizītes JVLMA

Gatavojoties studiju virzienu akreditācijai, projekta Nr. 8.2.3.0/18/A/013 ietvaros no 15. līdz 25. martam tika organizētas Eiropas mūzikas augstskolu neatkarīgās akreditācijas un ārējās novērtēšanas struktūras MusiQuE (Music Quality Enhancement) starptautisko ekspertu jeb kritisko draugu (Critical Friends) vizītes JVLMA. 

Ņemot vērā epidemioloģisko situāciju pasaulē, ekspertu vizītes tika organizētas attālināti. To mērķis bija studiju virziena Mākslās studiju programmu un to pārvaldības, organizatoriskās struktūras un kvalitātes sistēmas izvērtējums. Eksperti tikās ar akadēmijas vadību, nodaļu un katedru vadītājiem, mācībspēkiem un studentiem. Tāpat tika apmeklētas tiešsaistes lekcijas un nodarbības.

Studiju programmas izvērtēja sekojoši eksperti:

  • Instrumentālās un Senās mūzikas programmas - Jan Rademaker (Māstrihtas Mūzikas akadēmija) 
  • Diriģēšanas, Mūzikas vēstures, teorijas un žurnālistikas, Kompozīcijas un Skaņu režijas programmas – Inaki Sandoval (Tartu universitātes Viljandes kultūras akadēmija).
  • Džeza mūzikas programmu – Stefan Heckel (Grācas Mūzikas un skatuves mākslas universitāte).
  • Horeogrāfijas programmu – Samuel Wuersten (Nīderlandes deju festivāla mākslinieciskais vadītājs).
  • Vokālās mūzikas programmu – Gerda van Zelm (Hāgas Karaliskās universitātes).

Starptautiskas ekspertu grupas piesaiste JVLMA aktuālo studiju programmu izvērtēšanai ir priekšnosacījums abu studiju virzienu akreditācijai 2023. un 2024. gadā. Kritisko draugu sniegtais atzinums un ieteikumi ļaus aktualizēt studiju programmu saturu un savlaicīgi sagatavoties nākamajam posmam - akreditācijai ar starptautisku ekspertu dalību. 

Dalīties ar šo ziņu