Mūzikas akadēmija pēta jauniešu muzikālo spēju attīstību

Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmija (JVLMA), iesaistoties Lielbritānijas-Vācijas “LongGold” pētnieku tīklojumā, uzsāk ilgtermiņa pētījumu par muzikālo spēju attīstību pusaudžu un jauniešu vecumposmos Latvijas skolās.

Pētījuma mērķis ir ilgtermiņā vērot sakarības starp muzikālajām spējām un dažādiem psihosociālajiem faktoriem, kognitīvajām spējām un to sasaisti ar muzikālo attīstību, kā arī muzicēšanas aktivitāšu lomu audzēkņu mācību sasniegumos, neatkarīgi no tā, cik intensīva ir pētījuma dalībnieku muzicēšana ikdienā. 

Rezultāti, kas iegūti, apstrādājot datus no Lielbritānijas un Vācijas skolām, liecina par to, ka muzikālās aktivitātes ilgtermiņā pozitīvi ietekmē audzēkņu kognitīvās spējas un mācību sniegumu skolās. Latvijā ir unikāla kultūrizglītības sistēma, kolektīvā muzicēšana ir neatņemama daļa arī vispārizglītojošās skolās. Līdz ar to pētījuma īstenošana Latvijas skolās ļautu kompleksi pētīt muzikālo attīstību un izdarīt secinājumus par skolēnu kompetencēm, emocionālo potenciālu, labbūtību skolas vidē sasaistē ar dažādiem muzicēšanas aktivitāšu veidiem skolā vai ārpus tās. Pētījumā plānots piesaistīt audzēkņus no vispārizglītojošām un mūzikas mācību iestādēm. 

“LongGold” projektu koordinē trīs augstskolas: Londonas Universitātes Goldsmita koledža, Apvienotā Karaliste (Goldsmiths, University of London), Hanoveras Mūzikas, teātra un mediju augstskola, Vācija (Hochschule für Musik, Theater und Medien Hannover) un Fraiburgas Pedagoģijas augstskola, Vācija (Pädagogische Hochschule Freiburg). Pētījumu koordinē Prof. Daniels Mīlenzīfens (Daniel Müllensiefen). 

Pētījumu Latvijā veic JVLMA profesors un pētnieks Valdis Bernhofs un sistemātiskās muzikoloģijas doktoranti Tatjana Voitova (pētījuma koordinatore), Margarita Mižujeva, Reinis Maurītis un Jana Janišauska.

Pētījumam Latvijā tiks izmantots latviešu valodā adaptētas “LongGold” kopas testinstrumentārijs, kurā ir dažādas aptaujas (demogrāfiskā aptauja, aptauja par mūzikas vidi mājās, audzēkņa mūzikas aktivitātēm u.c.), kā arī muzikālo un citu spēju testu uzdevumi. Testus dalībnieki pildīs mācību iestādē tiešsaistes režīmā, izmantojot datorus vai planšetes un austiņas.

Pirmos rezultātus plānots publiskot 2024. gada otrajā pusē.

Informācijas avoti:
Informācija par “LongGold” projektu (angļu val.)
Informācija par “LongGold” projekta Latvijā rezultātiem būs pieejama JVLMA mājas lapā.
 

Dalīties ar šo ziņu