Noskaidroti AS "Latvijas Finieris" stipendiju saņēmēji

2020. gada decembrī Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas (JVLMA) Atbalsta fonds izsludināja pieteikšanos AS "Latvijas Finieris" stipendijai izglītības ieguvei nepieciešamā tehniskā aprīkojuma vai mūzikas instrumenta iegādei. 

Šodien, 20. janvārī notika pieteikumu izvērtēšanas komisijas sēde, kurā piedalījās arī AS "Latvijas Finieris" valdes loceklis Mārtiņš Lācis. Rūpīgas izvērtēšanas procesā tika izskatīts liels pieteikumu skaits un nolemts atbalstīt nepieciešamā aprīkojuma vai instrumenta iegādes nepieciešamību deviņiem JVLMA studējošajiem - kopsummā 9990 Eur:

  • Sigitai Kuzminai - 1500 Eur klarnetes iegādei;
  • Elīnai Čipānei - 1500 Eur alta lociņa iegādei;
  • Elzai Bleikšai - 900 Eur piccolo flautas iegādei;
  • Artai Liporai - 1190 Eur vijoles iegādei;
  • Elīzai Sestulei - 800 Eur instrumenta tehniskā aprīkojuma uzlabošanai;
  • Līvai Jurušai - 1500 Eur klarnetes iegādei;
  • Edgaram Karpenskim-Allažam - 1100 Eur jaunas, profesionālas fagota eses iegādei un instrumenta apkopei;
  • Madarai Tupiņai - 600 Eur alta iegādei;
  • Zanei Ozolai - 900 Eur flautas galvas "Arista" iegādei.

Pateicamies AS "Latvijas Finieris" par izpratni un iespēju mūsu sadarbības ietvaros sniegt vērā ņemamu atbalstu jaunajiem profesionāļiem,"

uzsver JVLMA rektors, profesors Guntars Prānis. 

Dalīties ar šo ziņu