Noskaidroti JVLMA mecenātu balvu saņēmēji

Katru gadu jūnijā Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas (JVLMA) studenti tiek apbalvoti ar balvām profesionālās izaugsmes veicināšanai, kā arī viens JVLMA darbinieks saņem īpašu atzinību par savu profesionālo veikumu.

Neskatoties uz savdabīgajiem apstākļiem, arī 2020. gads nav izņēmums! Lai gan šoreiz izpaliek mecenātu balvu pasniegšana un laureātu koncerts klātienē,  saksofonista un komponista Nika Gothama, mācītāju Dr. Anitas Gaides un prāv. Ivara Gaides, komponista Tālivalža Ķeniņa, klavierspēles pedagoga Oļģerta Zīversa, komponista un flautista Arnolda Šturma un Ilgas Štauveres balvas atradušas ceļu pie saviem īpašniekiem. 

Baņutas Rubess iedibinātā Nika Gothama balva piešķirta džeza mūziķim, lektora Arta Oruba un docenta Madara Kalniņa džeza mūzikas klases studentam Miķelim Dzenuškam par jaunrades garu, kompozīciju un improvizāciju radošo dzirksti un nebaidīšanos izkāpt komforta zonas, kā arī veiksmīgu tehnisko spēju izkopšanu bungu, vibrofona un citu instrumentu spēlē. Tā viņu novērtēja īpašs eksperts no Kanādas. 

Dr. Anitas Gaides un prāv. Ivara Gaides Mūzikas balva katru gadu tiek piešķirta diviem mūziķiem – Ērģeļu klases un Vokālās katedras studentiem. Viena no tām aizceļojusi pie ērģelnieka, profesores Vitas Kalnciemas ērģeļu klases maģistranta Jāņa Karpoviča par teicamiem panākumiem aizvadītajā gadā, kā arī aktīvu un apzinīgu attieksmi pret veicamajiem pienākumiem studiju procesā un koncertos. Otrā balva piešķirta baritonam, docenta Krišjāņa Norveļa klases studentam Artim Muižniekam, kurš sevi pierādījies kā spilgts vokālists, dziedot gan Latvijā, gan ārpus tās robežām. 

Tālivalža Ķeniņa balvu saņēmis komponists, profesora Andra Vecumnieka kompozīcijas klases students Edgars Mākens, kurš ne tikai aktīvi piedalās akadēmijas projektos un meistarklasēs, bet arī kļuvis par iecienītu mūzikas autoru profesionālo teātru izrādēs un muzikālās izrādēs bērniem LNSO Vasarnīcās.

Oļģerta Zīversa balvu šogad ieguvuši divi jaunie talanti. Pianistei, asociētā profesora Toma Ostrovska klavieru klases studentei Elizabete Bērziņai balva piešķirta par pianisma meistarības izkopšanu, studējot Ferenca Lista Mūzikas akadēmijā Budapeštā un aktīvi piedaloties dažādos koncertos, meistarklasēs un starptautiskos projektos, tostarp Crossing Keyboards. Vispārējās klavieru katedras docētāja Vitālija Razdorova klavierspēles students, vijolnieks Andrejs Jegorovs balvu saņēmis par virtuozu un izsmalcinātu klavierspēli dažādos koncertos, kā arī JVLMA pārstāvēšanu XV Starptautiskajā Baltijas Mūzikas augstskolu Vispārējās klavierspēles festivālā Tallinā un nozīmīgas koncertprogrammas sagatavošanu ar vijolnieku Daniilu Bulajevu.  Šī ir īpaša balva, jo to saņem students, ne par savā specialitātē paveikto, bet par lieliskiem panākumiem obligātajā klavierspēlē, taču obligātums reizēm ir nosacīts, jo, kā saka Andrejs:  “Bez klavierēm man dzīvē būtu grūti. Klavierstundās es mācos daudz. Tā ir polifonija, kura vijoļspēlē nav tik izteikta; harmonija, milzīga faktūra. Varu būt koncertmeistars un spēlēt ar vijolniekiem un skatīties pavisam no citas puses.

Spēlējot Franka Sonāti, tagad saprotu kā jūtas pianisti, kad mēs, vijolnieki, darām daudz bezkaunīgu lietu, un, ka pianistiem dažreiz ir grūti ar mums tikt galā. Tas pieredzei ir ļoti nozīmīgi.”

Arnolda Šturma balva piešķirta komponistei, prof. Selgas Mences kompozīcijas klases studentei Marinai Vidmontei par dalību Mūzikas akadēmijas projektos un radošās darbības panākumiem, saņemot Pētera Vaska fonda atbalstīto kamermūzikas konkursu laureāta balvu, esot klarnetistei,  NBS Štāba orķestra mūziķei un klarnešu kvarteta Quattro differente ilggadējai dalībniecei un mūzikas autorei.

Savai pilnveidei Vasaras akadēmijā, Daces Aperānes iedibināto Ilgas Štauveres balvu saņēmušas divas mūziķes – klarnetiste, docētājas Annas Gāganes un lektora Mārtiņa Circeņa klarnetes klases studente Alise Gavare un komponiste, docenta Jāņa Petraškeviča kompozīcijas klases maģistrante Alise Rancāne

Andra Vecumnieka, Jāņa Puriņa, Armanda Lapiņa, Jāņa Stafecka un Aleksandra Kreišmaņa iedibināto 7. jūnija balvu šogad saņēmusi JVLMA Ārlietu darba prorektore, profesore Maija Sīpola par

regulāru un intensīvu JVLMA mācībspēku starptautiskās mobilitātes tuvinātu uzturēšanu, par radoši inovatīvas kultūrgara platformas attālinātu saglabāšanu pandēmijas apstākļos un par nemitīgo “kroņa veikumu” – JVLMA starptautiskās atpazīstamības mūžīgu nodrošināšanu.”

Sirsnīgi sveicam balvu laureātus!

Dalīties ar šo ziņu