Pasniegtas šā gada Mūzikas akadēmijas mecenātu balvas

Katru gadu jūnijā Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas (JVLMA) studenti tiek apbalvoti ar balvām profesionālās izaugsmes veicināšanai.

Pēc divu gadu pandēmijas ierobežojumiem šogad JVLMA mecenātu balvu pasniegšana 9. jūnijā notika klātienē Mūzikas akadēmijā. Tika pasniegta saksofonista un komponista Nika Gothama, mācītāju Dr. Anitas Gaides un prāv. Ivara Gaides, komponista Tālivalža Ķeniņa, klavierspēles pedagoga Oļģerta Zīversa, komponista Ērika Ešenvalda un "7. jūnija" balva, savukārt papildus šomēnes vēl tiks piešķirta Ilgas Štauveres balva.

Baņutas Rubess iedibinātā Nika Gothama balva tika piešķirta jaunajam džeza mūziķim, saksofona spēles studentam, doc. Andreja Jevsjukova klases 4. semestra maģistrantam Artūram Sebrim

Balvas saņemšanā kopā ar Artūru bija arī viņa sieva un meitiņa.

Dr. Anitas Gaides un prāv. Ivara Gaides Mūzikas balva katru gadu tiek piešķirta diviem mūziķiem – Ērģeļu klases un Vokālās katedras studentiem. Viena no tām šogad aizceļoja pie ērģelnieces, emerit. prof. Larisas Bulavas ērģeļu klases 4. semestra studentes Agneses Abramānes. Savukārt otrā balva piešķirta soprānam, maģistratūras 4. semestra studentei Ilzei Grēvelei-Skarainei (docētājs Rinalds Kandalincevs).

Balvu ieguvējas kopā ar JVLMA rektoru prof. Guntaru Prāni un JVLMA Ērģeļu klases vadītāju Vitu Kalnciemu.

Tālivalža Ķeniņa balva šogad piešķirta bakalaura programmas “Kompozīcija” 8. semestra studentei Dacei Mangulsonei (prof. Andris Vecumnieks un prof. Selga Mence). 

Oļģerta Zīversa balva piešķirta Mūzikas vēstures un teorijas 4. semestra studentam Aleksandram Vladislavovam (docentes Vitas Vēriņas vispārējās klavierspēles klase).   

Ērika Ešenvalda pērn iedibināto Jaunrades balvu pasniedza maģistra programmas “Kompozīcija” 4. semestra studentei Marinai Vidmontei (prof. Selga Mence). 

Andra Vecumnieka, Jāņa Puriņa, Armanda Lapiņa, Jāņa Stafecka un Aleksandra Kreišmaņa kopīgi iedibinātā 7. jūnija balva šogad piešķirta cilvēkam, bez kura darba nav iedomājama Mūzikas akadēmijas ikdiena, toskait pasākumi – JVLMA tehniskā darba speciālistam Viesturam Andreikam

Paldies par muzikālajiem priekšnesumiem Mecenātu balvu pasniegšanas pasākumā! Tajā bez iepriekš minētajiem balvas ieguvējiem piedalījās arī viņu draugi Elīna Čeprova (flauta), Raimonds Gulbis (fagots), Svens Vilsons (ģitāra), Herta Hansena un Inguna Puriņa (klavieres). 

Apsveicam balvu ieguvējus! 

Dalīties ar šo ziņu