Noskaidroti mecenātu balvu ieguvēji

13. jūnijā Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijā notiks ikgadējā mecenātu balvu pasniegšana un laureātu koncerts.

Svinīgā ceremonijā JVLMA studenti tiks apbalvoti ar Tālivalža Ķeniņa balvu, flautista un komponista Arnolda Šturma balvu, mācītāju Dr. Anitas Gaides un prāv. Ivara Gaides Mūzikas balvu, prof. Oļģerta Zīlversa balvu, 7. jūnija balvu un Nika Gothama balvu.

2019. gada mecenātu balvu saņēmēji:

  • flautista un komponista Arnolda Štruma balva piešķirta 4. semestra maģistrantei, asoc. prof. Ilonas Meijas audzēknei Egijai Sproģei-Orehovai;
  • komponista Tālivalža Ķeniņa balvai izvirzīta JVLMA Kompozīcijas katedras bakalaura 8. semestra studente, asoc. prof. Rolanda Kronlaka audzēkne Alise Rancāne;
  • mācītāju Dr. Anitas Gaides un prāv. Ivara Gaides Mūzikas balvu saņem doc. Kristīnes Ademaites ērģeļu klases 6. semestra studente Amanda Vingre un JVLMA Vokālās katedras docētāja Roberta Hansona 8. semestra students Edgars Ošleja;
  • klavierspēles profesora Oļģerta Zīversa balva šogad piešķirta prof. Juris Kalnciems audzēknei, JVLMA Klavieru katedras studentei Lāsmai Neulānei un JVLMA Orķestra diriģēšanas katedras un emerit. prof. Jāņa Matuļa vispārējās klavierspēles klases audzēknim Artūram Oskaram Mitrevicam;
  • saksofonista un komponista Nika Gothama balvu saņem asoc. prof. Rolanda Kronlaka un prof. Andra Vecumnieka Kompozīcijas klases 8. semestra studējošā Agita Reķe;
  • Ilgas Štauveres balva piešķirta Agitai Reķei un doc. Gunta Kuzmas un lekt. Mārtiņa Circeņa audzēknei Laimai Ratniecei-Miltiņai;
  • 7. jūnija balvas laureāts tiks atklāts 13. jūnija ceremonijā.

Dalīties ar šo ziņu