Noslēdzies JVLMA infrastruktūras modernizācijas projekts

Noslēdzies Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas (JVLMA) projekts infrastruktūras modernizēšanai radošo industriju studiju programmās.

Projekta "Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas īstenoto radošo industriju studiju programmu modernizācija" (nr. 8.1.1.0/17/I/004) mērķis bija nodrošināt kvalitatīvu un mūsdienu prasībām atbilstošu studiju vidi radošo industriju studiju programmās. Tā ietvaros modernizētas radošo industriju studiju programmas: profesionālās bakalaura studiju programmas Diriģēšana, Instrumentālā mūzika, Kompozīcija, Horeogrāfija, Mūzikas vēsture un teorija, Vokālā mūzika, Mūzika un skatuves māksla; akadēmiskā maģistra studiju programma Mūzika; profesionālā maģistra studiju programma Mūzikas un skatuves māksla; akadēmiskā doktora studiju programma Muzikoloģija

Laika posmā no 2017. gada līdz 2019. gadam tika īstenotas sekojošas darbības: 

  • iegādāti mūzikas instrumenti: flīģeļi, trompete, pikolo trompete, flīgelhorns, alta flauta, pikolo flautas, basa klarnete, saksofons, ēvele dubultmēlīšu taisīšanai (fagotiem un obojām), fagota mēlīšu biezuma mērītājs-mikrometrs, eifonijs, digitālas klavieres, akordeons, bungu komplekts, kontrabasa pastiprinātājs, ģitāras pastiprinātājs, taustiņinstrumentu pastiprinātājs, vibrofons;
  • JVLMA Zinātniskās pētniecības centrs aprīkots ar datortehniku, digitalizācijas tehniku, audio un video ierakstu sistēmām, aprīkojumu konferenču un semināru organizēšanai;
  • sistemātiskās muzikoloģijas un mūzikas psiholoģijas kabinets aprīkots ar mobilo elektroencefalogrāfu, tehnoloģijām neirofunkcionālo datu reģistrēšanai un apstrādei, datortehniku un programmatūru (NeuroGuide, Matlab, Simulink, MAX/MSP, PureData, BCI2000, WinEEG, OpenVibe);
  • iegādāts skaņu režijas aprīkojums: datortehnika, skaņas spiediena mērītājs, mikrofoni, mikrofonu kalibrators, mikrofonu kapsulas, mikrofona priekšpastiprinātājs, stereo BUS kompresors, digitālā pieslēgumu iekārta un skaņas programmatūra (SEQUOLA, Native Instrument, Signal Scope, conTimbre);
  • JVLMA mācību telpas aprīkotas ar datortehniku un audiovizuālo tehniku: audio akustiskajiem skaļruņiem, digitālajiem diktofoniem, TV displejiem, lielformāta monitoriem, ekrāniem, iPad, kopētājiem-skeneriem, monitoriem, portatīvajiem datoriem, projektoriem, stacionārajiem datoriem, videokamerām, atmiņas kartēm, baltās projekcijas tāfelēm un mēbelēm;
  • JVLMA Lielajā zālē uzstādīta koncertsarīkojumu  papildapgaismojuma tehnika;
  • modernizēts JVLMA pirmās pieturas punkts un veikts remonts mācību telpās;
  • atjaunota un aprīkota Sporta zāle, pielāgojot to deju un horeogrāfijas nodarbībām. 

Visi projekta izdevumi ir apstiprināti un attiecināmi pilnā apmērā. Projekta kopējas finansējums – 527 412,22 EUR, t.sk. ERAF finansējums - 448 300,39 EUR un valsts budžeta finansējums - 79 111,83 EUR. 

Dalīties ar šo ziņu