Noslēdzies pavasara JVLMA Zinātniskās un radošās darbības projektu konkurss

JVLMA Zinātniskās un radošās darbības projektu konkursā tika atbalstīti šādi projekti:

Saskaņā ar nolikumu projekta finansējums tiek izmaksāts, veicot naudas līdzekļu ieskaitīšanu no JVLMA budžeta Zinātniskās un radošās darbības attīstībai paredzētajiem līdzekļiem atbilstoši projekta izdevumu tāmei, ievērojot projekta ietvaros noslēgto līgumu nosacījumus. 

Par projekta īstenošanu ar projekta vadītāju tiek noslēgta vienošanās, kas nosaka projekta vadītāja pienākumus, finansējuma atskaites kārtību un formu. Projektu vadītajiem vienošanās jānoslēdz līdz 2022. gada 8. jūlijam, elektroniski, sazinoties ar JVLMA Personāldaļu: .

Dalīties ar šo ziņu