Noslēdzies projekts “European Opera Academy – Competence centre for shared education in opera training”

2021. gada decembrī noslēdzas trīsgadīgs ERASMUS+ Stratēģiskās partnerības projekts “European Opera Academy – Competence centre for shared education in opera training”, kurā JVLMA bija viena no partneraugstskolām. Pārējie partneri – Antverpenes, Māstrihtas, Parmas, Porto, Stokholmas un Viļņas mūzikas augstskolas. 

Neskatoties uz pandēmiju, izdevās īstenot visu iecerēto – notika vairāki intensīvie kursi ar studentu piedalīšanos Māstrihtā, Antverpenē, Viļņā, Porto, Parmā un Rīgā.  Attālināti tika organizēts tikai Intensīvais kurss Porto 2021. gada septembra beigās-oktobra sākumā, toties ar pievienoto vērtību – partneraugstskolu jaunie komponisti sadarbībā ar vokālistiem un instrumentālistiem radīja astoņas mikro operas, kas tika demonstrētas semināra laikā un tagad ir skatāmas un klausāmas šeit. Semināra īpašā viešņa Claron McFadden īpaši atzīmēja Gaita Jāņa Pujāta mikro operas “Mefistofeļa pēdējais videozvans” profesionālo izpildījumu un noformējumu – paldies Daniilam Kuzminam, Elīnai Karasevai, Edmundam Mickum un Ērikam Ešenvaldam!  Otrs mūsu students Ernests Valts Circenis bija iesaistīts starptautiskā grupā, kuras darba rezultāts ir mikro opera “InBetween”. Intensīvajos kursos Māstrihtā un Viļņā piedalījās arī Anna Ķirse un Edgars Mākens.

Parmas un Rīgas darba grupas uzdevums bija izstrādāt ieteikumus optimālam modelim svešvalodu apguvei operizglītībā. Projekta gaitā veiktajās aptaujās noskaidrojās, ka praktiski nevienas partneraugstskolas studenti nav pilnībā apmierināti ar svešvalodu piedāvājumu operdziedāšanas studiju programmās.  Projekta ietvaros modelis tika veidots krievu un itāļu valodu apguvei ar mērķi, ka tas ir piemērots arī citu valodu apguvei. Izmantojot JVLMA lektores Idas Losbergas sagatavotos materiālus, JVLMA pasniedzējas Antra Jankava, Kristīne Gailīte, Līga Kārkliņa un četras JVLMA studentes Jana Lute, Vlada Kitova, Diana Kregere un Laura Purena, Parmā veselu nedēļu apmācīja dažādu tautību opermākslas studentus un pasniedzējus krievu valodas niansēs, cenšoties atrast efektīvāko un ātrāko paņēmienu, kā apgūt nesaprotamo alfabētu, sarežģīto izrunu un saprotot, cik liela nozīme ir arī studenta dzimtajai valodai. Mācības notika visdažādākajā formātā – stundas viens pret viens (students ar pasniedzēju), viens pret viens ar publiku, nelielās grupās, lielākā grupā, studenti ar studentiem, studenti ar pianistiem, video un audio materiālu demonstrācijas, mājas darbi. Pēc šiem eksperimentiem un kopīgas problēmu risināšanas tas viss tika uztverts kā normāls mācību process ar vairākiem pozitīviem momentiem: praktisks darbs nelielā grupā liek būt aktīvam visu laiku, nav labāko un sliktāko, nav uztraukuma, jo nedraud vērtējums ar atzīmi, vairāku pasniedzēju kopdarbs vienā stundā, brīvi daloties ar savu pieredzi un stratēģiju. Pēc šīs nedēļas Parmas studenti atzina, ka tas bijis aktīvākais mācību process, kādā viņi jebkad bijuši iesaistīti. 

2021. gada septembrī Parmas komanda – skatuves mākslas teorijas un tehnikas pasniedzēja Roberta Faroldi, pianists Riccardo Mascia, vokālais pedagogs Maurizio Leoni un četri studenti – strādāja ar JVLMA studentiem un pasniedzējiem. Ņemot vērā, ka Latvijas studentiem itāļu valoda ir daudz labākā līmenī nekā Parmas studentiem krievu valoda uzsvars tika likts uz itāļu valodas iekšējā metra un struktūras izpratni, operas tekstu analīzi un dziļāku teksta nozīmes izpratni. Projekta dalībnieki vienojās, ka tāds mācīšanās un mācību process lieliski atbilst profesijas prasībām – spēja uzdot jautājumus, atvērtība, spēja sadarboties un drosme kļūdīties ir būtiskas operas iestudēšanas procesā. Ja meistarklase ir tikai showcase, kā students sapratīs, ka viņam būs jāmācās visu mūžu? Savukārt studenti saprata, cik grūti ir mācīt, un ka viņu pasniedzējiem ne vienmēr ir visas atslēgas problēmu risināšanai, tāpēc studentiem jāuzņemas aktīvāka loma stundas laikā. Tika apspriestas vairākas idejas, kā šo turpināt: studentu klātbūtne citu studentu stundās, stundas pie citiem pasniedzējiem vai pat citu specialitāšu pasniedzējiem, regulāra profesionāla sadarbība studentu vidū, daloties pieredzē un kopīgi meklējot risinājumus problēmām. Pasniedzēji vēlētos katru studiju gadu sākt ar līdzīgu intensīvu kursu, kurā iesaistīti visi katedras pasniedzēji un studenti. Izpratne par to, cik svarīga ir spēja mācīties kopā pasniedzējam ar studentu, ir viens no būtiskākajiem šā projekta ieguvumiem. Interesenti var iepazīties ar pārējiem projekta rezultātiem šeit.


Ieskats Intensīvajos kursos Viļņā, Parmā un Rīgā

Dalīties ar šo ziņu