Noslēgušies pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kursi pedagoģijā

Ir noslēgušies pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kursi pedagoģijā "Pedagoģiskās darbības pamati mūzikas, dejas un mākslas nozarēs" 72 stundu apjomā.

Kursu apguves rezultātā 13 klausītāji - 5 mūziķi, 5 mākslinieki un 3 horeogrāfi - ieguva tiesības veikt pedagoģisko darbību atbilstoši savai iepriekšējai izglītībai.

Emidepioloģiskās situācijas dēļ kursu norise no klātienes tika pēcelta uz Zoom platformu.

Paldies visiem pedagogiem - doc. Lienei Batņai, doc. Edgaram Vītolam, prof. Dacei Mednei, doc. Maijai Kokarei, docēt. Ievai Rukšānei, lekt. Irēnai Nelsonei, asoc.prof. Sandrai Vītolai, docēt. Jānim Gailītim, docēt. Ingrīdai Reinholdei, docēt. Andrim Arnicānam, docēt. Ievai Nīmanei, docēt. Guntai Jankovskai un doc. Jānim Baltiņam - par profesionalitāti, operatīvu reakciju, izturību un radošumu kursu norisē un Edmundam Mickus par tehnisko atbalstu!

Dalīties ar šo ziņu