Paldies brīvprātīgajiem par darbu!

Sakām lielu un sirsnīgu paldies Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas (JVLMA) Mākslu pedagoģijas studentēm par brīvprātīgo palīdzību reflektantu dokumentu pieņemšanas procesā:

▪ Rita Avruseviča (Skolotājs mākslā un kultūras studijās, 2. kurss)

▪ Ketrīna Grīga (Skolotājs mūzikā un kultūras studijās, 3. kurss)

▪ Terēze Elza Roze (Skolotājs mūzikā un kultūras studijās, 3. kurss)

▪ Anete Dane (Skolotājs mūzikā un kultūras studijās, 2. kurss)

▪ Laura Onzule (Skolotājs mūzikā un kultūras studijās, 4. kurss)

Dalīties ar šo ziņu