Paldies par līdzdalību festivāla "deciBels" organizēšanā un īstenošanā!

Izsaku vissirsnīgāko pateicību par aktīvu līdzdalību JVLMA 8. Mūsdienu mūzikas festivāla “deciBels” organizēšanā un īstenošanā:

festivāla radošajam direktoram Rolandam Kronlakam, Latvijas Radio korim, diriģentam Kasparam Putniņam un JVLMA jaunajiem diriģentiem Shino Yamasaki, Anastasijai Kildišai, Patrikam Kārlim Stepem, Matīsam Pēterim Circenim, Oskaram Jeskem. Kompozīcijas katedras studentiem Annijai Zariņai, Henrijam Poikānam, Ernestam Valtam Circenim, Dacei Mangulsonei un Trombona spēles studentei Ancei Vanagai. Džeza katedras vadītājam Indriķim Veitneram, JVLMA un RDKS bigbendam un tā vadītājam Dāvim Jurkam, Latvijas Radio Bigbenda mūziķiem Laurai Rozenbergai, Uldim Ziediņam, Andrim Augstkalnam un Aivaram Jaunžeikaram;

festivāla ārvalstu viesiem Juste Janulyte, Mantautas Krukauskas (Lietuva), Theodore Parker (Igaunija, ASV), Jonathan Powell (Lielbritānija), Mats Holmquist (Zviedrija) un Sebastian Soldrzynski (Polija);

koncerta "Skat(!)Logs" dalībniekiem Katrīnai Elīzai Krastiņai, Terēzai Tīrmanei, Endijam Renemanim, Pāvelam Vasiļkovam;

Klavieru katedras vadītājam profesoram Jurim Kalnciemam, koncertmeistaram Kārlim Tirzītim un studentiem Robert Fleitz, Gabrielai Goldmanei, Aleksandram Avramecam;

skaņu režijas prakses vadītājai, festivāla tehniskajai producentei Elīnai Karasevai, skaņu režisoram Paulam Dāvim Megi, JVLMA Skaņu režijas specialitātes studentiem Guntaram Poplavskim, Kārlim Zvejniekam, Laurim Stankem, Anrijam Ceļmalim, Melisai Votinovai, Lienei Lotei Kalniņai, Valteram Vagotiņam-Vagulim, Ronaldam Lūkinam, Kristapam Diuram un visiem, kas palīdzēja;

festivāla vizuālās identitātes autoram Olafam Abzalonam, gaismu māksliniekam Jurģim Ozolam, fotogrāfam Oskaram Upeniekam;

projekta vadītājai Anitai Alksnei. Radošo projektu daļai – Janai Lācei un Alvim Rubenim. Ārlietu daļai un profesorei Maijai Sīpolai. Infrastruktūras prorektoram Armandam Lapiņam, klavieru skaņotājam Norbertam Žugam-Divrē, Saimniecības daļas darbiniekiem Igoram Medvedevam, Jānim Auziņam, Viesturam Andreikam, Jānim Āboliņam, šoferim Aināram Paukšēnam un brīvprātīgajam palīgam Mārim Žigatam;

sabiedrisko attiecību speciālistam Kasparam Antesam, juristei Ievai Kalniņai, personāldaļas speciālistei Laurai Līmanai un finansistēm Ilutai Kalniņai, Janai Mūrniecei un Ilonai Šapei;

sadarbības partneriem: Rīgas mākslas telpai, SIA "3S", VSIA "Latvijas Koncerti", SIA "GuD Productions" un SIA "CHS";
atbalstītājiem – Valsts Kultūrkapitāla fondam, programmai Erasmus+.

JVLMA rektors, profesors Guntars Prānis

2022. gada 30. martā
 

Dalīties ar šo ziņu