Par JVLMA darbību no 11. oktobra

Sakarā ar MK noteikumiem Nr. 662 "Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai", JVLMA darbībā tiek noteiktas izmaiņas.

No 11. oktobra:

  • JVLMA studiju process ir nodrošināms epidemioloģiski drošā vidē – akadēmijas telpās, kas ir publiska pakalpojuma sniegšanas un darba vieta, atrodas tikai pilnībā vakcinētas vai pārslimojušas personas;
  • Jurjānu Andreja VII Starptautiskā koka pūšaminstrumentālistu konkursa laikā visas grupu un plūsmu nodarbības tiek nodrošinātas attālināti. Personas, atrodoties JVLMA koplietošanas telpās un konkursa norises telpās, lieto mutes un deguna aizsegu un, kur tas iespējams, ievēro savstarpēju 2 metru distanci.  

Šeit iespējams iepazīties ar informēšanas, distancēšanās, higiēnas, veselības stāvokļa uzraudzības, studiju darba organizēšanas, studējošo, citu izglītojamo, darbinieku un apmeklētāju plūsmas kontroles, pasākumu organizēšanas, telpu nomas, ēdināšanas pakalpojumu nodrošināšanas un JVLMA sporta centra apmeklētāju drošības noteikumiem.

Dalīties ar šo ziņu