Par JVLMA darbību no 15. līdz 25. oktobrim

Ievērojot Kultūras ministrijas ieteikumus noteikt stingrākus piesardzības pasākumus Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai, kā arī pēc iespējas ilgāk cenšoties nodrošināt ar specialitāti saistīto studiju kursu apguvi klātienē, no 15. līdz 25. oktobrim visas grupu un plūsmu lekcijas JVLMA notiks attālināti.

"JVLMA docētāji, nodrošinot praksi, individuālās kontaktstundas vai nodarbības, kas saistītas ar ansambļa un dejas prasmju pilnveidi, pedagoģisko darbu veic klātienē, izņemot, ja nodaļas vadītājs ir apstiprinājis pilnīgu vai daļēju attālinātā darba formu.”

Ar 13. oktobrī veiktajām izmaiņām rīkojumā Nr.37 “Par Kārtības piesardzības pasākumu īstenošanai Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijā apstiprināšanu” aicinām iepazīties ŠEIT.

Dalīties ar šo ziņu