Par JVLMA darbību no 23. maija līdz 9. jūnijam

Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijā (JVLMA) tiek noteikta šāda docētāju, darbinieku un studējošo rīcību un kārtību turpmākā studiju procesa organizēšanā:

1. Turpināt līdz 2019./2020. akadēmiskā gada beigām (2020.gada 30. jūnijs) studiju procesa īstenošanu attālināti. Šie nosacījumi ir attiecināmi uz pilnīgi visiem studiju kursiem, kas tiek organizēti individuāli, grupās vai plūsmās, un kuros nav paredzēti valsts vai kvalifikācijas pārbaudījumi. Individuālās nodarbības, kā arī šo studiju kursu pārbaudījumi jāplāno attālināti. 

Sākot ar 1. jūniju studējošie var izmantot ASIMUT sistēmā pieejamās JVLMA telpas mēģinājumiem un eksāmenu ierakstu veikšanai, ja ir saņemts attiecīgās katedras vadītāja akcepts un tas ir saskaņots ar attiecīgās nodaļas vadītāju. Šis nosacījums attiecināms uz tiem studiju kursiem, kuros nav kvalifikācijas pārbaudījumu.

2. Studiju kursos, kuros paredzēti valsts vai kvalifikācijas pārbaudījumi var plānot klātienes konsultācijas studējošiem (tostarp individuālās konsultācijas un mēģinājumus ar koncertmeistaru), gatavojoties šo pārbaudījumu norisei.

Šo konsultāciju laikā jānodrošina noteiktos sociālās (fiziskās) distancēšanās un epidemioloģiskās drošības pasākumus, tostarp pulcēšanās ierobežojumus iekštelpās – vienlaikus ne vairāk kā 25 personas, nepārsniedzot 3 stundu uzturēšanos vienā telpā un nodrošinot pieeju dezinfekcijas līdzekļiem, kā arī ievērojot savstarpējo 2 metru distanci.

3. Organizēt valsts vai kvalifikācijas pārbaudījumus (bakalaura, maģistra un kvalifikācijas darbu aizstāvēšanu) studiju programmās attālināti, izņemot studiju programmas, kurās nav iespējama valsts pārbaudījumu organizēšana attālināti. Klātienes, valsts vai kvalifikācijas pārbaudījumu norise atļauta ar 1. jūniju.
 
4. Saistībā ar konsultācijām studiju kursos, kuros notiek valsts vai kvalifikācijas pārbaudījumi, ASIMUT sistēmā ārkārtas apstākļiem neatbilstošas darba telpas tiks slēgtas, kā arī atļauts ne ilgāks kā 3 h uzturēšanās periods dienā. Prioritāri valsts un kvalifikācijas pārbaudījumiem tiks nodrošinātas JVLMA koncertzāles, oganizējot trijās zālēs pastāvīgu ekipējumu tiešraidei (stereo mikrofoni, HD vebkamera, dators), kurai vajadzības gadījumā var pieslēgties komisijas.

5. Atjaunot bibliotēkas pieejamību JVLMA studējošajiem, docētājiem un darbiniekiem. Laikā no 23. maija līdz 30. maijam bibliotēkas un audiovizuālās nodaļas fondus izsniegt un saņemt atļauts ar iepriekšēju elektronisku pierakstu. No 1. jūnija bibliotēka atsāk apmeklētāju apkapošanu darba dienās no plkst. 9.00 līdz 17.00.

6. Atļaut izmantot JVLMA telpas darba dienās no plkst. 9.00 – 19.00 un sestdienās no plkst. 9.00 līdz 17.00, tikai, lai nodrošinātu valsts vai kvalifikācijas pārbaudījumu konsultāciju un valsts vai kvalifikācijas pārbaudījumu norisi, JVLMA vispārējā personāla tādu darba pienākumu izpildi, kurus nav iespējams veikt attālināti un ierobežotā veidā studējošo mēģinājumus un ierakstu veikšanu, gatavojoties semestra noslēguma pārbaudījumiem.

7. Atļaut apmeklēt JVLMA Sporta centru katru darba dienu no plkst. 13.00 – 17.00, iepriekš piesakoties pa tālruni +371 67225510.

Dalīties ar šo ziņu