Par JVLMA darbību no 7. aprīļa

Sakarā ar Ministru kabineta veiktajiem grozījumiem noteikumos Nr. 360 Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai, JVLMA darbībā tiek noteiktas izmaiņas.

No 7. aprīļa:

  • ir atļauts organizēt klātienē praktiskās nodarbības līdz pieciem studējošiem vienā grupā studiju kursos, kuros plānoti kvalifikācijas pārbaudījumi 2020./2021. akadēmiskajā gadā; 
  • visas pārējās individuālās, grupu un plūsmu nodarbības tiek īstenotas attālināti;
  • JVLMA vispārējā personāla struktūrvienību darbinieku darbs tiek organizēts pēc iespējas attālināti, klātienē strādājot tikai tiem, kuri nodrošina darbu nepārtrauktību un nevar to veikt attālināti;
  • JVLMA personāls, studējošie un apmeklētāji, ienākot un atrodoties akadēmijas telpās, lieto sejas masku, ievērojot distanci un vēdinot telpas 10 minūtes ik pēc 50 minūtēm. Mācību telpās izmanto esošās aizsargsienas.

Dalīties ar šo ziņu