Par JVLMA darbību no 8. februāra

Sakarā ar to, ka Ministru kabinets 5. februārī organizēja ārkārtas sēdi un rīkojums vēl nav oficiāli publicēts, JVLMA informē, ka pēc pieejamās informācijas JVLMA turpina ievērot iepriekš noteikto darbību arī no 8. februāra.

Studijas tiek īstenotas attālināti (t.sk., visas grupu un plūsmu lekcijas), izņemot individuālās praktiskās nodarbības – individuālās kontaktstundas (ja nav iespējams īstenot attālināti)  studiju kursos, kuros paredzēti Valsts pārbaudījumi 2020./2021. akadēmiskajā gadā. Šīs noteiktās individuālās kontaktstundas ir atļauts organizēt klātienē, ievērojot starp personām divu metru distanci.

JVLMA personāls, studējošie un apmeklētāji, ienākot un atrodoties JVLMA telpās, lieto sejas masku. Sejas maskas jālieto visu laiku, kamēr vien iespējams.

Akadēmijas vadība aktīvi seko līdzi Valdības pieņemtajiem lēmumiem un komunicē ar Kultūras ministrijas pārstāvjiem, lai nodrošinātu veiksmīgu akadēmijas darbību.

Dalīties ar šo ziņu