Par projektu “JVLMA akadēmiskā personāla stiprināšana jaunveidojamo pedagoģijas studiju programmu kvalitatīvai īstenošanai”

2022. gada nogalē Eiropas Sociālā fonda (ESF) projektu “JVLMA akadēmiskā personāla stiprināšana jaunveidojamo pedagoģijas studiju programmu kvalitatīvai īstenošanai” Nr.8.2.2.0/18/I/001 ietvaros sadarbībā ar SIA "SPX" tika rīkotas specializētas apmācības. 26 akadēmiskā personāla pārstāvji apguva šādas tēmas:

* Izglītības satura inovāciju procesa vadīšana, t.sk. digitalizācijas, IT tehnoloģiju un inovatīvu metodoloģiju;
* E-studiju (tiešsaistes mācību) pielietošanas metodes.

Ir sagatavoti un izveidoti nodarbību video ierakstu un prezentāciju materiāli (Darbs ar LAIS un Moodle, Darbs ar Google dokumentiem, Audiovizuālās tehniskās darbības, Darbs ar video formātiem un YouTube u.c.), kurus var apskatīt JVLMA ieksējās komunikācijas vietnē Intranet ŠEIT

Dalīties ar šo ziņu