Pateicība

Turpinot Baltijas valstu vairāk nekā gadsimtu ilgās kora dziedāšanas un kordiriģēšanas skolas tradīcijas, no 22. līdz 26. oktobrim norisinājās Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas /JVLMA/ Kordiriģēšanas katedras organizētais Jāzepa Vītola 6. starptautiskais kordiriģentu konkurss.

Notikums izskanēja ar krāšņu Noslēgumu koncertu Latvijas Universitātes Lielajā aulā, pirmo reizi konkursa vēsturē uzvarot latvietim. Spraigā cīņā pirmo vietu un 2500 eiro prēmiju ieguva Matīss Pēteris Circenis, otro vietu un 2000 eiro prēmiju izcīnīja Daniils Lašins (Krievija), trešo vietu un 1500 eiro balvu - Artūrs Oskars Mitrevics (Latvija), savukārt veicināšanas prēmija 500 eiro vērtībā tika piešķirta Aivim Greteram (Latvija).

Par konkursa veiksmīgo norisi jāsaka liels paldies visiem iesaistītajiem:

Konkursa mākslinieciskajai vadītājai Airai Birziņai, Kordiriģentu katedras vadītājam Jānim Baltiņam un visiem katedras mācībspēkiem;

Konkursa producentei Guntai Mihelovičai;

JVLMA jauktajam korim, tā mākslinieciskajam vadītājam Jānim Ozolam;

JVLMA simfoniskajam orķestrim, tā mākslinieciskajam vadītājam Kasparam Ādamsonam un orķestra direktoram Jānim Puriņam, kā arī Orķestra diriģēšanas katedras mācībspēkiem;

Koncertmeistariem Dacei Kļavai, Mārtiņam Zilbertam, Ilzei Dzenītei, Jeļenai Bugajenko, Līgai Kārkliņai, Veronikai Rinkulei, Līgai Paeglei, Dzintrai Vīcupei

Rīgas kamerkorim Ave Sol, tā galvenajam diriģentam Andrim Veismanim un diriģentam Jurģim Cābulim;  

Valsts Akadēmiskajam korim Latvija, mākslinieciskajam vadītājam Mārim Sirmajam un asistentiem Valdim Tomsonam, Initai Kamarūtei un Marikai Austrumai;

Solistiem Andžellai Gobai, Viktorijai Pakalniecei, Mihaelam Čulpajevam, Rihardam Mačanovskim;

Konkursa žūrijas pārstāvjiem Guntaram Prānim, Aināram Rubiķim, Viviannei Sīdnēsei, Liānai Čonišvili, žūrijas sekretāram Janušam Kaminskim;

Konkursa māksliniecei Kristīnai Bondarei;

JVLMA sabiedrisko attiecību speciālistei Annijai Bičulei, konkursa sabiedrisko attiecību un sociālo tīklu satura veidotājām Annai Martai Burvei un Norai Kalniņai

Bibliotekārei Ilzei Lazdiņai un JVLMA Bibliotēkas vadītājai Evitai Stankevičai

Infrastruktūras prorektoram Armandam Lapiņam, skatuves strādniekiem Jānim Auziņam, Igoram Medvedevam, Viesturam Andreikam, Saimniecības daļas vadītājai Inesei Rautiņai, klavieru skaņotājam Normundam Žugam-Divrē, koncertadministratorei Elīnai Sproģei;

Koncertdaļas vadītājai un konkursa bukleta redaktorei Janai Lācei, bukleta angļu valodas redaktorei Antrai Leinei;

Finanšu daļas vadītājai Vitai Daudišai, vecākajai grāmatvedei Ilutai Kalniņai;

Juristei Ievai Kalniņai, Personāldaļas vadītājai Anitai Grasmanei un speciālistei Laurai Līmanai;

Koncerta vadītājai Lienei Jakovļevai;

IT daļas vadītājam Edmundam Mickus, fotogrāfam Oskaram Upeniekam;

Ārlietu darba prorektorei Maijai Sīpolai

Producentes asistentei Laurai Ozoliņai;

Brīvprātīgo koordinatorei Aijai Dimzai un brīvprātīgajiem Elizabetei Porgante, Raimai Annai Strazdiņai, Lidijai Kaļišukai, Agatei Grīnhofai, Ilzei Savickai, Martai Ansonei, Laumai Eglītei, Rūtai Avotiņai

Konkursa norises vadītājiem Mārītei Junitai Apsītei un Kārlim Taubem

Mūzikas tehnoloģiju katedras vadītāja p.i. Elīnai Karasevai un Iritai Skurulei;

JVLMA biroja vadītājai Ingai Bērziņai, Tālākizglītības nodaļas vadītājai Inesei Gūtei.

Pateicamies arī konkursa atbalstītājiem - LR Kultūras ministrijai, nošu izdevniecībai Musica Baltica, komponistam Vilnim Šmīdbergam, Rīgas domei, Latvijas Universitātei un Latvijas Radio 3 Klasika

Dalīties ar šo ziņu