5.–7. maijā JVLMA aizvadīta vērienīga starptautiska mākslinieciskās pētniecības konference “Artistic research: various fields, approaches, experiences”

Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmija sadarbībā ar Latvijas Mākslas akadēmiju, Latvijas Kultūras akadēmiju, LU Literatūras, folkloras un mākslas institūtu un Latvijas Nacionālo bibliotēku 5.–7. maijā organizēja starptautisko mākslinieciskās pētniecības konferenci mūzikas, vizuālās mākslas, dizaina, kino, teātra, laikmetīgās dejas un horeogrāfijas jomās.

Kopā konferencē notika 70 prezentācijas, kurās klātienē un tiešsaistē vienojās 96 dažādu nozaru mākslinieki - 25 valstu pārstāvji no ES dalībvalstīm, Apvienotās Karalistes, ASV, Kanādas, Meksikas, Indijas un Ķīnas, tostarp triju Latvijas mākslas augstskolu JVLMA, LKA un LMA 2020. gadā izveidotās Kopīgās profesionālās doktora studiju programmas mākslās mācībspēki un doktoranti, kuri vēlas attīstīt savu daiļradi, pētot un apzinoties plašu starpdisciplināru kontekstu un potenciālu.

Plašo mākslinieciskās pētniecības tēmu loku iezīmēja četri uzaicinātie lektori – pianiste Anu Vehvilainena no Sibeliusa akadēmijas Somijā, mākslas zinātnieks Tills Ansgars Baumhauers no Drēzdenes Mākslu universitātes, kinorežisors Dāvis Sīmanis no Latvijas Kultūras akadēmijas un Latvijas Nacionālās bibliotēkas izstāžu kuratore Anda Boluža. Tika aizvadītas 16 koncertlekcijas vai koncertperformances, 47 lasījumi, apaļā galda diskusija, kuru vadīja dalībnieki no ASV, Indijas, Grieķijas un Itālijas, kā arī divi paralēli noslēguma semināri attiecīgi mūzikas un vizuālās mākslas jomās.

 Konferences darbs notika četrās sekcijās, 
1.    Mākslinieciskā pētniecība mūzikā.
2.    Mākslinieciskā pētniecība vizuālajā mākslā un dizaina pētniecībā.
3.    Mākslinieciskā pētniecība izpildītājmākslā (teātris, horeogrāfija un laikmetīgā deja).
4.    Mākslinieciskā pētniecība audiovizuālajā mākslā (kino, mediju māksla u.c.).

Konferences buklets pieejams ŠEIT.

Konference ir daļa no Valsts pētījumu programmas “Latvijas kultūra – resurss valsts attīstībai 2020.–2022. gadam” projekta “Kultūras kapitāls kā resurss Latvijas ilgtspējīgai attīstībai”/CARD (Nr. VPP-KM-LKRVA-2020/1-0003). Projektu finansē Latvijas Republikas Kultūras ministrija. Valsts pētījumu programmu administrē Latvijas Zinātnes padome. Konference notika ar Eiropas Sociālā fonda finansētā projekta "Labas pārvaldības nodrošināšana Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijā" (Nr. 8.2.3.0/18/A/013) atbalstu.

Kontakti: 
Konferences programmas un organizācijas komitejas vadītāja Dr.art. Diāna Zandberga (, ).

JVLMA rektors Guntars Prānis izsaka īpašu pateicību konferences organizatoriem Diānai Zandbergai, Jānim Kudiņam, Andai Beitānei; lietvedības komandai Ilonai Grodskai, Laurai Līmanai, Anastasijai Gridjuško; radošā darba komandai Janai Lācei, Alvim Mednim, Kristīnai Bondarei, Kasparam Antesam; tehniskā darba komandai Armandam Lapiņam, Inesei Rautiņai, Jānim Āboliņam, Jānim Auziņam, Uģim Gecēvičam, Igoram Medvedevam, Viesturam Andreikam; IT un video komandai Edmundam Mickus, Oskaram Imakam, Ingum Vidiņam, Tonijam Tožem, Ilvaram Veinbergam, Dainai Kricmanei-Vilciņai; skaņas nodrošinātājiem Elīnai Karasevai, Guntaram Poplavskim, 
Melisai Votinovai, Laurim Stankem, Lienei Lotei Kalniņai, Ronaldam Lūkinam, Kristapam Diuram, Valteram Vagotiņam-Vagulim, Arnoldam Andersonam, Danielam Ričardam Hānam, Aināram Krastiņam, Edgaram Roļskijam; viesu reģistratoriem: Laimai Piparei, Stefano Bellini.

Dalīties ar šo ziņu